2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1)

  Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması ............... önem verdiğini gösterir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Eğitime
  B) Adalete
  C) Gençliğe
  D) Sevgiye
  E) Okumaya
 • 2)

  Hılfu’l-Fudul  daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgiildir?

  A) Ramazan ayı
  B) Yardımlaşma
  C) Adalet
  D) Savaşma
  E) Akrabalara iyi davranma
 • 3)
  I. Hz. Aişe
  II. Hz. Fatma
  III. Hz. Osman
  Yukarıda verilen sahablerden hangisi veya hangileri AshabıKiram'dır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4) Peygamber efendimizi örnek alan biri;
  I. Onun ahlakını 
  II. Onun dini anlaşıyını
  III. Onun tevekkülünü
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini örnek alır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Alışverişte hoşgörülü olmak
  II. Alışverişte hoşgörülü olmak
  III. Alçakgönlüllü olmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranıştır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)

  ................................. salih amellerdendir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) Sadaka vermek
  B) Tebessüm etmek
  C) Yemek yemek
  D) Güzel söz söylemek
  E) Hayırlı evlat yetiştirmek
 • 7)
  I. Kibirli olmak
  II. Düzenli olmak
  III. Aceleci olmamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hoş görülen davranışlar arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)

  Peygamber efendimiz giyiminde ......................... önem vermiştir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sadeliğe
  B) gösterişe
  C) altına
  D) cazibeye
  E) başkalarının düşüncesine
 • 9)
  I. İffet - Namus
  II. Haya - Edep
  III. Takva - Liyakat
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10) Peygamber efendimizin;
  I. Yemeği sağ eliyle ve önünden 
  II. Çocuklara selam vermesi
  III. Elbisesini temiz tutması
  hareketlerinden hangisi veya hangileri Peygamberimizin tertipli ve düzenli olduğunu gösterir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11)
  I. Başlarken besmele çekmek
  II. Yemeği önünden yemek
  III. Yemeği sağ elle yemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yemek yeme adabı arasındadır?

  A) Yalnız II           B) I ve II
  C) II ve III             D) I ve III
  E) I, II ve III

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin davranışlarından biri değildir?
  A) Cana yakındı
  B) İnsanlara hoşgörülüydü
  C) İşleri zorlaştırırdı
  D) Yumuşak huyluydu
  E) Öfkesine sahip çıkardı
 • 13)

  Kuran'a göre müslümanlara en güzel örnek ............................ 'dir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) peygamberimiz
  B) annemiz
  C) babamız
  D) kitabımız
  E) sahabelerimiz
 • 14)

  Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmeye ................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ihlas                B) ihsan
  C) tevekkül         D) haya
  E) takva

 • 15) Bir iş yaparken;
  I. Niyetimizin temiz olması
  II. Şiddet kullanmamız
  III. Tevekkül sahibi olmamız
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranıştır?

  A) Yalnız II              B) I ve II
  C) II ve III                D) I ve III
  E) I, II ve III

Yorum Yap
Gönder