2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1)

  Diş kökünde ……………………………..oluşursa diş kaybına neden olabilir.

  Yukarıda verilen boşluğua hangisi getirilmelidir?

  A) apse
  B) anoreksiya
  C) tartar
  D) sararma
  E) kanama
 • 2) Günlük yapılan temizlik sonucunda;
  I. Organların gerektiği gibi çalışır
  II. Vücut direnci artar
  III. Mikroorganizmalardan ve parazitlerden korunulur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) 74 yaşında olan bir birey hangi dönem içerisindedir?
  A) Yaşlılık dönemi    
  B) Yetişkinlik dönemi
  C) Genç yetişkinlik dönemi
  D) Erken ergenlik dönemi  
  E) Erken yaşlılık dönemi
 • 4)
  I. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.
  II. Vücut hızla büyür.
  III. Ruhsal ve cinsel olgunlaşa en hızlı şekilde gerçekleşir.
  Ergenlik dönemi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5)

  Erkeklerde ergenlik dönemi kızlardan ............. başlar ve daha .................... sürer

  Yukarıda verilen boşluğa sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) önce - kısa
  B) sonra - kısa
  C) önce - uzun
  D) sonra - uzun
  E) önce - aynı
 • 6) Ergenlik çağına girmiş bir erkekte;
  I. Toplumla iç içe olma isteği   
  II. Otoriteye karşı çıkma isteği
  III. Cinsiyete aşırı ilgi
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7) Sürekli alkol kullanımı sonucunda;
  I. Çift görme
  II. Yiyeceklerden daha çok tat alma
  III. İşitme kaybı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)

  Kullandığımız diş fırçasını en geç ................. ayda bir değiştirmeliyiz?

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
  E) 12
 • 9)
  I. Kalsiyum
  II. Fosfor 
  III. İyot  
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri diş çürümesine karşı etkilidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10)
  I. Radyasyon     
  II. Gürültü       
  III. Hormonlar            
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya sağlığa etki eden çevresel etmenler arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11) Hastalar;
  I. Bilgi isteme                
  II. Öncelik hakkı             
  III. Tedaviyi reddetme  
  verilen ifadelerden hangi haklara sahiptir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12) İlaç kullanımı sonucunda;
  I. Bağışıklığın artması                    
  II. Tedavi maliyetinin artması             
  III. Hastalığın uzaması    
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 13)

  Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yeteneklerin kaybedilmesine  ......................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hastalık     
  B) vektör    
  C) GDO
  D) engellilik     
  E) sağlık        
Yorum Yap
Gönder