2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Magamnın katışması sonucu oluşan kayaçlara püskürük (magmatik) kayaçlar denir.
  Burana göre aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçlara örnek değildir?
  A) Siyanit
  B) Riyolit
  C) Traverten
  D) Gabro
  E) Trakit
 • 2)

  değrem az oldığ uyer

  a)iç amadolu

  b)doğu amadolu

  c)marmara

 • 3)
  I. Akdeniz iklim bölgelerinde kızılçamların tahribiyle oluşan çalı formasyonuna maki denir .
  II. Soğuk ve kurak bölgelerde fiziksel çözülme etkilidir.
  III. Dalga ve akıntıların kıyılarda biriktirme yapması sonucunda buzul gölleri meydana gelir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 4)
  I. Ilıman Okyanus İklimi -  Karışık  Yapraklı Ormanlar
  II. Karasal - yarı kurak -  Bozkır (Step)
  III. Ekvatoral - Yağmur ormanları
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin türü Tortul'dur?
  A) Kalker
  B) Granit
  C) Kömür
  D) Gnays
  E) Bazalt
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi laterit topraklar için doğru değildir?
  A) Yağmur ormanları
  B) Amazon ve Kongo Havzalarında yaygınıdır. 
  C) Kalkerli araziler üzerinde, içindeki demirin
  oksitlenmesi sonucu kırmızı rengini almıĢ,
  kireççe zengin topraklardır. 
  D) Humusça fakir olmasının nedeni Yıkanmanın
  fazla olması 
  E) Ekvatoral iklim
 • 7)
  I. Okyanusal iklim
  II. Karışık yapraklı orman
  III. -Kuzeybatı Avrupa kıyılarında yaygındır.
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri kahverengi orman toprakları için doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)

  Haritada ok ile gösterilen toprak tipi hangisidir?

  A) Tundra 
  B) Kahverengi ve kestane rengi
  C) Çernezyom
  D) Çöl
  E) Podzol
 • 9)

  Haritada işaretli bölgelerde hangi toprak tipi görülür?

  A) Podzol
  B) Çernozyom
  C) Kahverengi orman toprakları
  D) Kahverengi ve kestane renkli bozkur
  E) Tundra
 • 10)
  I. Dünya'daki suların % 97'si tuzlu su, % 3'ü tatlı sudur.
  II. Açık havza göllerinin suları tatlı iken kapalı havza oluşturan göllerin suları acı veya tuzludur.
  III. Karstik kaynakların en belirgin özelliği sularının sıcak oluşudur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11)
  I. Kahverengi Orman
  II. Kırmızı (TerraRossa) 
  III. Kahverengi Kestane Renkli Bozkır
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri zonal topraklardandır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Tuzlu(Çorak) Topraklarla ilgili olarak;
  I. Kapalı havza veya eski göl tabanlarında oluĢan
  topraklardır. 
  II. Buğday ve ayçiçeği tarımı yapılır. 
  III. Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası’nda
  rastlanmaktadır. 
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 13)

  * Vadi tabanları

  * Eski göl tabanlarında yaygındır.

  * Birikinti ve Delta ovalarında 

  Yukarıda özellikleri verilen hangisi ile ilgilidir?

  A) Alüvyal
  B) Vertisoller
  C) Kolüvyal
  D) Regosoller
  E) Tuzlu (Çorak) 
 • 14)
  I. Bafra
  II. Çarşamba
  III. Çukurova
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Karadeniz kıyılarında görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 15) Vertisoller ile ilgili olarak;
  I. Yüksek tarımsal potansiyel özelliği vardır. 
  II. Sulama verimli olabilir. 
  III. Trakya’da karakepir Anadolu'da ise taĢ doğuran
  toprak denir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder