2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF İngilizce TESTİ

 • 1) Aşağıdaki harflerden hangisi İngilizcede yoktur?
  A) ş
  B) y
  C) g
 • 2)

  Mert: .............................?

  Şekle göre Mert hangisini sormuş olmalıdır?

  A) How are you?
  B) How old are you?
  C) What are you doing?
 • 3)

  Verilen cevaba göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Good night
  B) Bye
  C) Hello
 • 4)

  Diyen arkadaşımıza hangisini demeliyiz?

  A) Good morning
  B) Good night
  C) Nice to meet you
 • 5)
  I. Stop - Dur
  II. Airport - Hava alanı
  III. Fine - Beş
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
 • 6)
  I. Classroom
  II. Book
  III. Table
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri okulda bulunur?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi olumsuzdur?
  A) Great
  B) Okay
  C) Bad
 • 8)


  I want to eat ...............

  Verilen görsele göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) soup
  B) pasta
  C) cake
 • 9)

  I love to go to ...................

  Verilen görsele göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) road trip
  B) picnic
  C) ski
 • 10)

  Verilen görsele göre hangisi doğrudur?

  A) The door is open
  B) The door is closed
  C) The door is broken
 • 11)


  Verilen görsele göre hangisi doğrudur?

  A) Clean the door
  B) Open the door
  C) Close the door
 • 12)

  Ebru: Good ..................


  Verilen görsele göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) evening
  B) morning
  C) night
 • 13)

  He is looking ....................


  Verilen görsele göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sleepy
  B) happy
  C) excited
 • 14)


  Verilenlerden hangisinin karşılığı aşağıda verilmemiştir?

  A) Pencil
  B) Chalk
  C) Eraiser
 • 15)

  He is .................... a picture.


  Görsele göre aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?

  A) cutting
  B) drawing
  C) deleting
 • 16)

  There are .............. zebras.


  Görsele göre aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?

  A) two
  B) three
  C) four
 • 17)

  She is ............. the board.


  Görsele göre aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?

  A) writing
  B) reading
  C) cleaning
 • 18)

  Can you ............ the paper?

  Görsele göre aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?

  A) fold
  B) cut
  C) rope
 • 19)

  Eren: How ........... are you ?

  Mehmet: I'm eleven years old.

  Verilen konuşmaya göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) old
  B) many
  C) much
 • 20)

   It is a ..........................

  Verilen görsele göre boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sharpener
  B) eraiser
  C) chalk
Yorum Yap
Gönder