Ehliyet (MTSK) Soruları 17-1 (2015 28 Ağustos- İlk Yardım Soruları)

 • 1)

  Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

  A) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.

  B) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

  C) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.

  D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

 • 2)

  Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şok
  B) Bayılma
  C) Koma
  D) Kansızlık
 • 3)

  Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

  A) Şiddetli baş yaralanması
  B) Göğüs zedelenmesi
  C) Dalak yırtılması
  D) Mide delinmesi
 • 4)

  Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  A) Kollarının baş hizasında durmasına

  B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

  C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

  D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

 • 5)

  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

  II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

  III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

  A) Kalp
  B) Yutak
  C) Mide
  D) Akciğer
 • 7)

  Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

  A) Sürekli buzla ovulur.
  B) Kuvvetli masaj yapılır.
  C) Sıcak uygulama yapılır.
  D) Hareketsiz kalması sağlanır.
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

  A) Kalp masajı

  B) Atelle tespit

  C) Köprü tekniği

  D) Rentek manevrası

 • 9)

  İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

  A) 110
  B) 112
  C) 177
  D) 185
 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

  A) Deri renginin gözlenmesi
  B) Soluk verişinin hissedilmesi
  C) Solunum sesinin dinlenmesi
  D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi
 • 11)

  Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

  A) Çene altına
  B) Şakak bölgesine
  C) Kasığın iç kısmına
  D) Köprücük kemiğinin iç kısmına
 • 12)

  Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

  A) Diş eti kanaması

  B) Atardamar kanaması

  C) Toplardamar kanaması

  D) Kılcal damar kanaması

 • 13)

  Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

  A) Solunum güçlüğü olanlarda

  B) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda

  C) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

  D) Boyun omurlarında hasar olanlarda

 • 14)

  Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Otobüs beklemeli

  B) Traktör beklemeli

  C) Otobüs ileri gitmeli

  D) Traktör geri gitmeli

 • 15)

  Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

  A) 1 - 2
  B) 1 - 3
  C) 2 - 4
  D) 3 - 4
Yorum Yap
Gönder