2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Hititler Suriye için Mısırlılarla savaşmışlar ve sonunda ilk yazılı anlaşma olan Kadeş anlaşmasını ( MÖ 1296 ) imzaladılar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz.

  a) Savaşı Hititlerin kazandığına
  b) Hitiler ve Mısırlıların tarihi çağlara girdiğine
  c) Hititlilerin ve Mısırlıların Suriye’yi ele geçirme çabalarının olduğuna
  d) Savaşın sonunda barış yapıldığına
 • 2) İlk Türk devletlerinde gelenek ve göreneklerle ile ilgili olarak;
  I.  İlk Türk devletlerinde ölüler “Yuğ”adı verilen cenaze törenleri ile gömülürdü.
  II. İlk Türk devletlerinde Gök tanrı inancı vardı
  III. İlk Türk devletlerinde bir çocuk kahramanlık göstermeden ad konmazdı.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3)

  Tuğrul Bey ve kardeşi çağrı Bey tarafında Hazar Denizi çevresinde başkent REY olarak kurulan devlet olup, Türklerin Anadolu ya yerleşmesini sağlamışlardır.

  Yukarıda açıklaması verilen develet hangisidir?

  A) Osmanlı 
  B) Selçuklu
  C) Gazneliler
  D) Saltukoğulları
 • 4)
  I. DÖRT HALİFE DEVRİ: Peygamber Efendimizin vefatından sonra seçimle işbasına gelen yöneticiler dönemidir. 
  II. CAHİLİYE DEVRİ: İslamiyet ten önce güçlünün sözünün geçtiği, putperestlik, falcılık, büyücülük gibi batıl inançların yaygın olduğu döneme verilen addır.
  III. KARAHANLİLAR: Karluk, Yağma ve Çiğil boyları tarafından kurulmuş olup, tarihteki ilk Müslüman-Türk Devleti dir.
  Yukarıda verilenlerden eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5)
  I. Bağdat merkezli kurulan İslam devletidir. 
  II. Türklerin askeri özelliklerinden faydalanarak Onlara ‘’Samarra’’ kentini kurmuşlardır.
  III. Müslüman olmayanlara karşı hoşgörülü bir politika uygulamışlardır.
  Emevilerle ilglili olarak yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Karahanlılar döneminde hastanelere ........................... ismi verilirdi.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Medrese
  B) Ribot
  C) Bimarhane
  D) Külliye
 • 7)

  Türk-İslam devletlerinde dini bilgilerin yayında pozitif ilimlerinde verildiği okuldur.

  Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

  A) Külliye
  B) Medrese
  C) Ribat
  D) Suffe
 • 8) Nizamulmulk ile ilgili olarak;
  I. Abbasiler döneminde Bağdat’ta kurulmuştur.
  II. ’Hikmet Evi’’ anlamına gelmektedir
  III. Harezmi, kindi gibi birçok bilim insanı yetiştirmiştir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)

  Ortada bir cami etrafında kütüphane, şifahane, medrese, han, hamam gibi birçok sosyal yapının bulunduğu çok amaçlı yapılara verilen isim

  Yukarıda tanımı verilen yapı hangisidir?

  A) Medrese
  B) Külliye
  C) Riba
  D) Bimarhane
 • 10) Miryekefelon savaşı ilgili olarak;
  I. Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun kesinleştiği,
  II. Türklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı buldukları savaştır.
  III. Bizansların Türkleri Anadolu’dan atamayacaklarını anladıkları savaştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)
  I. Anadolu da ilk kurulan beyliktir.
  II. Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.
  III. Divriği ulu Camii ve Darüşşifası en önemli eserleridir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Saltukoğulları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12)

  İzmir ve çevresinde kurulmuştur. İlk Türk denizci beyliğidir.

  Açıklaması verilen beylik hangisidir?

  A) Danişmentliler
  B) Saltuklular
  C) Çaka Beyliği
  D) Mengücekliler
 • 13) Divriği ulu Camii hangi beylik tarafından yapılmıştır?
  A) Danişmentliler
  B) Saltuklular
  C) Çaka Beyliği
  D) Mengücekliler
 • 14)
  Türklerle Arapların birlikte hareket ederek Çinlileri yendikleri ve Türklerin İslamiyeti yakından tanıma fırsatı buldukları savaştır.
  Yukarıda tanımı verilen savaş hangisidir?
  A) Talas savaşı
  B) Dandanakan savaşı
  C) Pasinler savaşı
  D) Katvan savaşı
 • 15) Nizamumülk ilgili olarak;
  I. Selçuklu Devletinde Sultan Alparslan ve Melikşah döneminde vezirlik yapmıştır
  II. Kendi adıyla medreseler kurmuştur
  III. Siyasetname adlı eserinde devlet adamlarının hangi özellikleri taşıması gerektiğini anlatmıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder