2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Uzay, yıldızlar, gezegenler ve meteorlarla doludur
  B) Yıldızlar, uzaydaki “bulutsu” adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelir.
  C) Yıldızların farklı renkte olmaları, bize onların sıcaklıkları hakkında bilgi verebilir.
  D) Yıldızlar canlıdır ama ve canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.
 • 2)

  Güneşin dış yüzeyi ile içi (çekirdeği) yaklaşık olarak kaç derecedirler?

  A) 5000o c -5 milyon

  B) 6000 c-15 milyonoc

  C) 3000 c -10 milyon c

  D) 11000 c -60 miyon c

 • 3)

  Ay,Güneş ile Dünya arasına girdiğinde ……………………………. oluşur.

  Yukarıda noktalı yere ne gelmelidir?

  A) Yeni ay evresi

  B) İlk dördün evresi

  C) Dolunay evresi

  D) Son dördün evresi

 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi canlılar dünyasını inceleyen ve canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı kimdir?

  A) Neil Armstrong       

  B) Graham Bell

  C) Yuri Gagarin

  D) Aristoteles

 • 5)

  I. Katı haldeki saf bir maddenin erimeye başladığı sıcaklık değerine ‘Erime noktası’denir.

  II. Saf bir maddenin erime noktası ile donma noktası birbirine eşittir.

  III. Kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir.

  Maddenin hal değişim noktaları için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I ve III

  D) I, II ve III

 • 6)

  Yukarıda verilen şekilde sürtünme yoktur.

  Buna göre;

  I. Sürtünme olmadığı için sallanma durmadan devam eder

  II. En fazla kinetik enerji 3’dedir

  III. Çekim potansiyel enerjisi en fazla 2’dedir 

  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
  B) Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
  C) Gök cisimleri arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden ifade edilir.
  D) Ömrünü tamamlamış uzay araçları, uzay kirliliğine neden olur.
 • 8)

  Sperm, yumurta ve polen gibi üreme hücreleri ....................... ile oluşur.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) mitoz
  B) mayoz
  C) spor
  D) bölünme
 • 9) Kütle ilgili olarak;
  I. Birim Newton’dur.
  II. Dinamometre ile ölçülür.
  III. Cismin bulunduğu yere göre değişmez.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)
  I. Sigara,en fazla karaciğeri etkiler.
  II. Su ve minareller vücutta düzenleyici görevi yaparlar.
  III. Mıknatısın kuzey kutbu “s” ile gösterilir.  
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Pusulada mıknatıs bulunur.
  B) Mıknatısların çekim gücünün en fazla olduğu yer orta kısmıdır.
  C) Mineraller kemik gelişimine katkıda bulunur.
  D) Mıknatısın kuzey ve güney kutbu vardır
 • 12) Aşağıda verilen durumlardan hangisinde farklı bir hareket gözlemlenir?
  A) Çekmeceyi açmak  
  B) Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak 
  C) Topa vurmak
  D) Bebek arabasını sürmek
 • 13) Sigara ile ilgili olarak;
  I. Akciğer kanseri sebep olur
  II. Nefes darlığı yapar.
  III. Siroz hastalığına yol açar
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14)

  Yıldızların içinde gerçekleşen hidrojen elementinin helyum elementine dönüşmesi …..........…. tepkimesi olarak adlandırılır. 

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) çekirdek
  B) sıçrama
  C) dağılma
  D) visyon
 • 15) Çekim potansiyel enerji ile ilgili olarak;
  I. Yükseklik
  II. Ağırlık
  III. Özkütle
  verilenlerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder