Ehliyet (MTSK) Soruları 16-1 (2015 10 Ekim- İlk Yardım Soruları)

 • 1) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
  A) 30
  B) 40
  C) 50
  D) 60 
 • 2)

  I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

  II. Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

  Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) Her ikisi de yanlış
  C) I. yanlış, II. doğru
  D) Her ikisi de doğru
 • 3)

  Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bu kişiler ticari araç kullanabilir
  B) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekimden sağlık raporu almaları zorunludur.
  C) Kullanacakları araçların içinde, sağından ve solundan olmak üzere en az 3 ayna bulundurması zorunludur.
  D) Kendileri açısında konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
 • 4)

  Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

  A) Karın yaralanmalarında
  B) Bacak yaralanmalarında
  C) Göğüs yaralanmalarında
  D) Omurga yaralanmalarında
 • 5)

  Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

  B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

  C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

  D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

 • 6)

  Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

  B) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

  C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

  D) Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

 • 7)

  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  A) Şokun engellenmesi

  B) Kanamanın durdurulması

  C) Zihinsel aktivitenin korunması

  D) Sindirim işlevinin rahat olması

 • 8)

  Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

  A) Dolaşım sistemi

  B) Hareket sistemi 

  C) Sindirim sistemi

  D) Solunum sistemi

 • 9)

  Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

  A) Dinle

  B) Bak

  C) Hisset

  D) Dinle-Hisset

 • 10)

  Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

  A) Dolaşım sisteminin

  B) Sindirim sisteminin

  C) Hareket sisteminin

  D) Sinir sisteminin

 • 11)

  Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

  A) Solunumu düzensiz olan

  B) Solunum sayısı azalan

  C) Kalbi düzensiz çalışan

  D) Kalbi duran

 • 12)

  Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.

  Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

  A) Mide

  B) Beyin

  C) Karaciğer

  D) Kalın bağırsak

 • 13)

  Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

  A) Diz ile kalça arası

  B) Ayak bileğinin alt kısmı

  C) Ayak bileğinin üst kısmı

  D) Diz kapağının olduğu bölge

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

  A) Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması

  B) Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi

  C) Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi

  D) Burkulan ekleme turnike uygulanması

 • 15)

  Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

  A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

  B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

  C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

  D) Durmadan dikkatli geçmeli

Yorum Yap
Gönder