LGS Fen Bilimleri Soruları 16 (2020 LGS Sayısal - Fen Bilimleri)

 • 1)

  Düzenli ve bol yağış alan bölgelerde yaşayan bir bitki türünün;

  • Kısa kökleri,

  • Geniş yaprakları,

  • Yapraklarının üst kısmında, terlemede

  etkili olan çok sayıda gözenekleri vardır.

  Buna göre, çok kurak bölgelerde yaşayan başka bir bitki türünde, hangi uyumsal özelliğin olması beklenemez?

  A) Geniş alana yayılan uzun köklerin varlığı

  B) Çok sayıda, diken şeklindeki yaprakların varlığı

  C) Yağmur yağdığı zaman kökün aldığı suyu, gerektiğinde kullanmak için depo eden gövdenin bulunması

  D) Yapraklarının hem alt hem üst kısmında, terlemede etkili olan çok sayıda gözeneğin bulunması

 • 2)

  Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir.

  Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) DNA’daki baz eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir.

  B) İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir.

  C) DNA zincirleri nükleotid olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur.

  D) İşaretlenen kısımdaki nükleotid dizisi tüm canlıların DNA’larında aynıdır.

 • 3)

  Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda %50 oranında beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Araştırmacı bu amaçla şu çaprazlamaları yapıyor:


  Araştırmacı, II. aşamadaki çaprazlama sonucunda beyaz çiçekli bezelyelerin istediği oranda ortaya çıkmadığını gözlemliyor.

  Buna göre araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşabilir?

  A) I. aşamadaki beyaz çiçekli bezelye bitkilerinden iki tanesini çaprazlamalı.

  B) I. aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisi ile II. aşamada çaprazlamaya alınan mor çiçekli bezelye bitkilerinden birini çaprazlamalı.

  C) 1. kuşakta elde ettiği bir bezelye bitkisi ile beyaz çiçekli bir bezelye bitkisini çaprazlamalı.

  D) II. aşamada homozigot mor çiçekli iki bezelye bitkisini çaprazlamalı.

 • 4)

  Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu molekülün kendini eşleme süreci verilmiştir.

  Bu modele göre DNA’nın kendini eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

  A) Oluşan yeni DNA’lar, eski DNA’ya ait nükleotid dizisi içermez.

  B) Yeni oluşan DNA iplikleri yeniden ikili sarmal yapı oluşturur.

  C) Genetik bilgiler DNA’nın kendini eşlemesi ile yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılır.

  D) Eşleşme tamamlandığında oluşan yeni DNA’lar, kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA’nın aynısıdır.

 • 5)

  Bir araştırmacı bezelyeler arasında çaprazlamalar yaparak bir öngörüsünü test etmek istiyor. İşini değiştirebilir. 

  Öngörü: Düzgün tohumlu (genotipi DD veya Dd) iki bezelyenin çaprazlanmasından hem düzgün tohumlu hem de buruşuk tohumlu (genotipi dd) bezelyeler elde edilebilir.

  Deneme Aşaması: Düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlanmıştır.

  Sonuç: Oluşan yeni kuşakta sadece düz gün tohumlu bezelyeler ortaya çıkmıştır. Bu durum öngörüyü doğrulamamıştır.

  Buna göre araştırmacının deneme aşamasında yaptığı muhtemel çaprazlama ve öngörüsünü doğrulayabilmesi için yapması gereken çaprazlama aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 6)

  Çevre koşullarının değişmesi genlerin işleyişini değiştirebilir.

  Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu olan genin işlevi ortam sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu genin bir aleli tüm vücutta siyah renkli kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 °C’un üzerindeki sıcaklıklarda etkin değildir. Tavşanların vücudunun büyük bir kısmında vücut sıcaklığı 35 °C’un üzerinde olduğu için kürk rengi beyazdır. Bununla birlikte kulak, burun, kuyruk ve ayaklar 25 °C gibi daha düşük sıcaklıkta olduğundan bu organların üzerindeki kürk rengi siyahtır. Ayrıca yeni doğan tavşanların kürklerinin de vücudun her yerinde beyaz olduğu bilinmektedir. 

  Buna göre hakkında bilgi verilen tavşan türünün kürk rengi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Beyaz kürklü doğanların, yaşamları boyunca tüm vücut kısımlarının kürk renginin beyaz olması beklenir.

  B) Vücutlarının siyah renkli kürke sahip olan kısımlarındaki hücrelerde kürk rengi ile ilgili alel bulunmaz.

  C) Yeni doğanların kürklerinin tamamen beyaz olması, embriyonun geliştiği anne vücut sıcaklığının 35 °C’un üzerinde olmasından kaynaklanabilir.

  D) Beyaz ve siyah renkli kürk oluşumu genlerin değil, yalnızca çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir.aşlangıçtaki DNA’nın aynısıdır.

 • 7)

  Bitkilerde çiçek organlarının (çanak yaprak, taç yaprak, erkek üreme organı, dişi üreme organı) oluşumunda A, B ve C genleri etkilidir.

  Tabloda A, B ve C genlerinin etkin (işlevsel) olduklarında oluşan çiçek organları verilmiştir.


  Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) A geninin işlevsiz olduğu çiçekte, çiçek organlarının tümünün normal gelişim göstermesi beklenir.

  B) B geninin işlevsiz olduğu çiçekte, üremeden sorumlu hiçbir organın gelişmediği görülür.

  C) C geninin işlevsiz olduğu çiçeğin, eşeyli üremeyi gerçekleştirmesi beklenir.

  D) Çiçekte bir organın oluşumu üzerinde birden fazla gen etkili olabilir.

 • 8)

  Ekili tarlalardaki tarım ürünlerine zarar veren bir böcek türü ile mücadele edebilmek için yapılan uygulamada kimyasal bir ilaç püskürtülmüştür. İlk uygulamada zararlı böcek popülasyonunun büyük bir kısmının ortamdan kalktığı belirlenmiştir. Bölgede zamanla bu böcek popülasyonunun yeniden artmasından sonra aynı kimyasal ilaç tekrar uygulanmıştır. Bu uygulamada ise söz konusu böceklerin artık etkilenmediği görülmüştür.

  Şekilde “ ” ile gösterilen tarım zararlısı böceklerin bulunduğu tarlalarda yapılan uygulamalar ve bu canlıların sayıları verilmiştir.


  Bu tarım alanlarında yapılan uygulamalar ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin, ilgili kimyasal ilaca dirençlilikten sorumlu kalıtsal özelliklerini, üremeleri sırasında yavrularına aktardıkları söylenebilir.

  B) Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimyasal ilaca karşı dirençli olduğu söylenebilir.

  C) Uygulanan kimyasal ilacın, bu böcek popülasyonunda doğal seçilime neden olduğu söylenebilir.

  D) Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonunun bireylerinin tamamının aynı kalıtsal yapıda olduğu söylenebilir.

 • 9)

  Tarım arazilerinde uygun koşulların sağlanabilmesi için insanlar tarafından çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaların bazıları sorunlara yol açar. Örneğin sulamanın fazla miktarda yapılması toprağın tuzluluk oranının artmasına neden olabilir. Bazı bitkiler bu ortamda da yaşayabilir. Çünkü hücre sitoplazmasına giren tuz iyonlarını hücre kofuluna taşıyan bir proteine sahiptir. Bazı bitkilerde, bu proteinin sentezlenmesinden sorumlu gen aktif değildir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bu gen; kanola, buğday, domates gibi bitkilere aktarılmış ve bu bitkilerden domatesin normal seviyeden dört kat daha fazla tuzlu ortamda büyümesi sağlanmıştır.

  Buna göre bitkilerde gerçekleştirilen bu biyoteknoloji uygulaması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Bu uygulamanın yapıldığı bitkilerin su kullanması engellenebilir.

  B) Bu uygulama ile tuzlu topraklarda bitki üretimi gerçekleştirilebilir.

  C) Bu uygulama ile domatesin tuzlu topraklarda verimliliği azalmıştır.

  D) Bu uygulama, kullanılan bitkilerin bulunduğu çevre koşullarını değiştirir.

 • 10)

  Türkiye’de bir bölgede 21 Temmuz 2015 tarihindeki sağanak yağmur; sel ve su taşkınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın selve su taşkınlarına yol açabileceği konusunda insanları daha önceden uyarmıştır.

  Bu bölgede yaz aylarının genellikle yağışsız ve sıcak olmasına rağmen yaşanan bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) Sel olması bölgenin ikliminin değiştiğini gösterir.

  B) Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur.

  C) Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır.

  D) Bu tahmin sadece iklim bilimci tarafından yapılabilir.

 • 11)

  Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor.

 • 12)

  Bir odada bulunan şekildeki ranzanın ayakları, üzerinde bulunduğu halı zeminde derin bir iz bırakmıştır.

  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa ranza ayaklarının halı zeminde bıraktığı izin derinliği artar?

  A) Ranzanın birinci katındaki ayaklarının altına genişliği, ayakların genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası koyulursa

  B) Ranzanın ikinci katında bulunan yatak daha ağır olanı ile değiştirilirse

  C) Ranzanın birinci katında bulunan yatak bulunduğu yerden çıkarılırsa

  D) Ranzanın ikinci katı alınıp başka bir yere koyulursa

 • 13)

  Dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken Ekvator’a eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekil üzerinde numaralandırılarak verilmiştir.

 • 14)

  Bir öğretmen, öğrencilerinden katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırmalarını istemektedir. 

  Buna göre öğrenciler, kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir?


 • 15)

  Sıvı basıncını etkileyen değişkenler ile ilgili bir deneyde bir öğrenci esnek ve su geçirmez bir maddeyle bir huninin geniş yüzeyini tamamen kapatıyor. Daha sonra lastik bir hortumun bir ucunu huniye, diğer ucunu da içinde bir miktar su olan U borusuna şekildeki gibi geçiriyor. Lastik hortumun ucundaki huniyi eşit hacimde civa ve etil alkol bulunan özdeş kapların tabanına değecek şekilde ayrı ayrı batırıyor.

 • 16)

  Sıvı basıncı derinlikle artar.

  Buna göre;

  durumlarından hangileri “Sıvı basıncı derinlikle artar.” bilgisi kullanılarak açıklanabilir?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız III

  C) I ve II

  D) I, II ve III

 • 17)

  Bir öğrenci, yüzey alanları birbirinden farklı olan katı bir cisim kullanarak bir deney yapıyor. Öğrenci, cismi Şekil I’deki gibi küçük yüzey alanı süngere değecek şekilde koyuyor. Daha sonra cismi Şekil II’deki gibi büyük yüzey alanı aynı süngere değecek şekilde koyarak süngerdeki çökme miktarlarını gözlemliyor.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin bu deneyde sabit tuttuğu (kontrol edilen) değişkenlerden biri değildir?

  A) Cismin ağırlığı

  B) Yüzey alanı

  C) Zeminin cinsi

  D) Cismin yapıldığı maddenin cinsi

 • 18)

  Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler; metal, ametal, yarımetal ve soygaz olma durumlarına göre farklı desenlerle taranarak gösterilmiştir.

 • 19)

  Bir L maddesine uygulanan işlemler ve işlemlerin sonuçları şu şekildedir:

  • Yüksek sıcaklıkta, kuru ve havasız olan fırına saf bir L maddesi konulur.

  • Bu bölüme oksijen (O 2 ) gönderilerek L maddesinin oksijenle tepkimeye girmesi sağlanır.

  • Tepkime sonucunda oluşan su (H 2 O), su tutucu bölüm tarafından tutulur. 

  • Tepkime sonucunda oluşan karbondioksit (CO 2 ) ise karbondioksit tutucu bölüm tarafından tutulur.


  L maddesinin oksijen ile tepkimesi sonucunda H 2 O tutucu ve CO 2 tutucu bölümün kütlesinin arttığı tespit edildiğine göre L maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) L maddesi sadece fiziksel değişime uğramıştır.

  B) L maddesi hidrojen atomu içerir.

  C) L maddesi karbon atomu içerir.

  D) L maddesi bileşiktir.

 • 20)

  Bir bitkinin kaynayan suda bekletilmesiyle hazırlanan mavi renkli sıvı, maddelerin asit veya baz olma durumlarını tespit etmede kullanılabiliyor.

  Oda sıcaklığında bu mavi sıvıdan özdeş kaplara eşit miktarlarda konulduktan sonra kaplardan birine limon suyu damlatıldığında sıvının renginin pembeye, diğerine sabunlu su damlatıldığında ise sıvının renginin yeşile döndüğü gözleniyor.

  Buna göre aşağıda pH değerleri verilen maddeler bu mavi sıvıya eklendiğinde maddelerde oluşan renk hangisinde doğru verilmiştir?


Yorum Yap
Gönder