YGS (YKS) Matematik Soruları 3 (2012 YGS Matematik)

 • 1) Olduğuna göre, m kaçtır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
 • 2)


  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 5

  B) 5,5

  C) 6

  D) 6,5

  E) 7

 • 3)

  işleminin sonucu kaçtır?

  A) 1 / 3

  B) 2 / 3

  C) 1 / 4

  D) 2 / 9

  E) 4 / 9

 • 4)

 • 5)

  x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

  2x - 2-y(2x+y-2)

  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 2x+1
  B) 2y-x
  C) 2-y+1
  D) 2-2y
  E)22y-1
 • 6)

  Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır?

  A) 8974
  B) 9072
  C) 9164
  D) 9254
  E) 9382
 • 7)


  olduğuna göre, a kaçtır?

  A) 8 / 5
  B) 13 / 4
  C) 9 / 4
  D) 13 / 3
  E) 11 / 3
 • 8)

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 8
 • 9)

  -2 < x < 4

  olduğuna göre, 1 -x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

  A) -3
  B) -2
  C) -1
  D) 2
  E) 3
 • 10)

 • 11)

  x, y ve z gerçel sayıları için

  olduğuna göre, x kaçtır?

  A) 8 / 3
  B) 14 / 5
  C) 3
  D) 4
  E) 7
 • 12)

  a, b ve c pozitif tam sayıları için

  olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10
  E) 11
 • 13)

  <

  olduğuna göre, 6x - 15y + 4z ifadesinin değeri kaçtır?

  A) 9

  B) 11

  C) 12

  D) 15

  E) 18

 • 14)

  a bir gerçel sayı olmak üzere, sayı doğrusu  üzerinde a’nın 1’e olan uzaklığı a +4 birimdir.

  Buna göre, |a| kaçtır?

  A) 3 / 2
  B) 5 / 2
  C) 7 / 2
  D) 7 / 3
  E) 8 / 3
 • 15)

  a ve b pozitif tam sayıları arasında

  a = EBOB(2012,b)

  bağıntısı vardır.

  Buna göre,

  I. a tek sayı ise b çift sayıdır.

  II. a çift sayı ise b de çift sayıdır.

  III. b çift sayı ise a da çift sayıdır.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız III

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III

 • 16)

  Üç basamaklı bir ABC sayısı için

  ABC= A3 + B3 + C3  

  oluyorsa bu sayıya bir Armstrong sayısı denir. Örneğin, 153 = 13 + 53 +33 olduğundan 153 bir Armstrong sayısıdır.

  3K1 sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre, K rakamı kaçtır?

  A) 5

  B) 6

  C) 7

  D) 8

  E) 9

 • 17)

  60 cevizin tamamı, n tane öğrenciye aşağıdaki koşulla ra uygun olarak dağıtılacaktır:

  * Her bir öğrenci eşit sayıda ceviz alacaktır.

  * Her bir öğrenci en az 2, en fazla 10 ceviz alacaktır.

  Buna göre, n’nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

  A) 5

  B) 6

  C) 7

  D) 8

  E) 9

 • 18)

 • 19)

  R gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu

  özelliklerini sağladığına göre, f(117) değeri kaçtır?

  A) 3

  B) 4

  C) 6

  D) 7

  E) 9

 • 20)

Yorum Yap
Gönder