LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 15 (2013 TEOG 1.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları)

 • 1)

  “Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil; öfkelendiği zaman kendisine hâkim olabilen kimsedir.” (Hadis-i Şerif) 

  Bu hadisi ilke edinen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir?

  A) Cesaretli olması

  B) Güvenilir olması

  C) Saygılı olması

  D) İradeli olması

 • 2)

  “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme...” (İsra suresi, 36. ayet)

  Bu ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hoşgörü sahibi olmak

  B) Duyuları etkin kullanmak

  C) Zamanı iyi değerlendirmek

  D) Doğru bilgiye önem vermek

 • 3)

  • “Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

  • “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.” (Rahmân suresi, 5. ayet)

  Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Herşeyi yaratan Allah’tır.

  B) Herşeyin yaratılmasında bir ahenk ve düzen vardır.

  C) Varlıklardaki ölçü ve düzen bir tesadüfün eseridir.

  D) Güneş ve ayın hareketi hassas bir yörünge sisteminin sonucudur.

 • 4)

  “ ... Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir.” (Hadis-i Şerif)

  Aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyetleri Peygamberimizin bu hadisi kapsamında değerlendirilemez?

  A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

  B) Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

  C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

  D) Kızılay

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlığını kaybetmesinin, bireylerde meydana getireceği olumsuz davranışlara örnektir?

  A) Çevresine ihtiyaç duymamaya başlaması

  B) Cimrilik ve bencillik duygularıyla hareket etmesi

  C) Yalan söylemeye ve hile yapmaya başlaması

  D) Gıybet ve iftiraya başvurması

 • 6)

  Yukarıdaki öğrencilerin Hac ile ilgili kavramlar hakkında yaptıkları açıklamalardan hangisi kesinlikle doğrudur?

  A) Mahmut hac ile ilgili görevleri doğru biliyor.

  B) Sadece Derya doğru söylüyor.

  C) Derya, Mahmut ve Eda hacla ilgili görevlerden hiçbirini bilmiyor.

  D) Eda, Sa’y’in nasıl yapılacağını doğru biliyor.

 • 7)

  Hac ibadetini yerine getiren bir müminin öncelikli düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Diğer Müslümanlarla kaynaşmak

  B) Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak

  C) İslam dininin doğduğu yerleri görmek

  D) Sağlık ve zenginlik nimetine şükretmek

 • 8)

  Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir.” (Hadis-i Şerif)

  Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler?

  A) Mescid-i Kıbleteyn

  B) Mescid-i Haram

  C) Mescid-i Nebi

  D) Mescid-i Kuba

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin toplumsal faydalarından biridir?

  A) Günahlardan arındırması

  B) Allah’a yakınlaştırması

  C) Sağlık ve zenginliğin değerini öğretmesi

  D) Kardeşlik bağlarını güçlendirmesi

 • 10)

  Osmanlı döneminde bazı zenginler muhtaç kimseleri incitmemek için farklı bir yol izlerdi. Örneğin bir zengin, mahalle bakkalının borç defterindeki herhangi bir yoksulun borcunu gizlice öderdi. Bakkalı da kimin ödediğini söylememesi konusunda uyarırdı.

  Buna göre, zenginleri böyle davranmaya yönelten asıl gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan onurunu korumak

  B) İnsanlık görevini yerine getirmek

  C) Sosyal adalete katkıda bulunmak

  D) Toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak

 • 11)

  Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)

  Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir?

  A) Ne amaçla verileceğinin

  B) Kimlere verileceğinin

  C) Hangi mallardan verileceğinin

  D) Ne miktarda verileceğinin

 • 12)

  Buna göre Mehmet ilk olarak aşağıdaki görevlerden hangisini yapmalıdır?

  A) İhrama girmek

  B) Tavaf etmek

  C) Namaz kılmak

  D) Sa’y yapmak

 • 13)

  I- Vakfe yapmak

  II- İhrama girmek

  III- Kurban kesmek

  Yukarıdaki hac görevlerinin yapılış sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) I, II ve III

  B) II, I ve III

  C) III, II ve I

  D) I, III ve II

 • 14)

  Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin, insan ve hayvanların var edilmesinden önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde yaratmıştır. Bu harika düzeni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalar da Allah’ın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz?

  A) Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır.

  B) Yeryüzü, üzerindeki varlıkların yaşamasına elverişli yaratılmıştır.

  C) Evrendeki her şey Allah’ın yaratıcı kudretinin bir eseridir.

  D) Bilimsel veriler, Allah’ın bir olduğuna kanıt oluşturur.

 • 15)

  Umre’nin yapılışı ile ilgili yukarıdaki şemada “?” olan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) Kurban kesmek

  B) Sa’y yapmak

  C) Şeytan taşlamak

  D) Vakfe yapmak

 • 16)

  Tavaf ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hacerü’l-Esved’in hizasından başlanır.

  B) Kȃbe’nin etrafında 7 kez dönmektir.

  C) Mescid-i Haram’da bir süre beklemektir.

  D) Haccın farzlarındandır.

 • 17)

  Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışları sadaka kapsamına girmez?

 • 18)

  Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

  A) Kurbanlık satın alırken pazarlık yapmak

  B) Kurbanı Allah’a yakınlaşma niyetiyle kesmek

  C) Kurban etinden yoksullara vermek

  D) Kurban keserken hayvana eziyet etmemek

 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi “zekȃt” kavramının sözlük anlamları arasında yer almaz?

  A) Artma

  B) Arınma

  C) Bereket

  D) Yakınlaşma

 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi yerine getirme sorumluluğu (hüküm) açısından diğerlerinden farklıdır?

  A) Kurban kesmek

  B) Zekât vermek

  C) Oruç tutmak

  D) Hacca gitmek

Yorum Yap
Gönder