AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Soruları 3 (2019 -2020 1.Dönem 1.Oturum sosyal - 6 633)

 • 1) Atatürk’ün, “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur.Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” sözü doğrultusunda faaliyet gösteren kurum aşağıdakiler den hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Sümerbank
  D) Halkevleri
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

  A) Ramazan bayramı
  B) Cumhuriyet bayramı
  C) Zafer Bayramı
  D) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkili olan unsurlardan bir değildir?

  A) Tarih
  B) Dil
  C) Sağlık
  D) Kültür
 • 4)

  Emre 6/A sınıfında okumaktadır. Sınıflarında Ali isminde yeni bir öğrenci gelmiştir. Emre, Ali'nin dış görünüşünden hoşlanmamış ve onunla arkadaş olmayacağına karar vermiştir.

  Verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  A) İletişim
  B) Önyargı
  C) Empati
  D) Hoşgöre
 • 5)

  Türklerin ilk ana vatanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuzey Amerika
  B) Orta Asya
  C) Uzak Doğu
  D) Batı Avrupa
 • 6)

  Eski Türklerde mezarın başına dikilen taşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Balbal
  B) Kurultay
  C) Toy
  D) Yuğ
 • 7)

  * Mani dinini kabul etmişlerdir.

  * Yerleşik hayata geçmişlerdir.

  * Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

  Hakkında bilgi verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asya Hun 
  B) Uygur
  C) Kök Türk
  D) Kırgız
 • 8)

  Türklerde tüm tüccarların konaklayabilmesi için inşa edilmiş yapılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medrese
  B) Höyük
  C) Kervansaray
  D) Divan
 • 9)

  Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maki
  B) Bozkır
  C) Step
  D) Orman
 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) İklim
  B) Yer şekilleri
  C) Sanayileşme
  D) Spor faaliyetleri
 • 11)

  Emre, gelecekte insanları davranışlarını ve duygularını inceleyen bir bilim dalı ile ilgilenmeyi düşünmektedir.

  Buna göre Emre'nin ilgilenmeyi düşündüğü bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Psikoloji
  B) Coğrafya
  C) Sosyoloji
  D) Hukuk
 • 12)

  İnsan eli ile yapılan makinelere ve robotlara yüklenen, doğal biçimde gelişmeyen sayısal akıl örneğine verilen isim nedir?

  A) Kök hücre
  B) Yapay zeka
  C) Nanoteknoloji
  D) Estetik
 • 13)

  Korsan ürün alan ve satan kişilerin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?

  A) Ülkenin kalkınmasına
  B) Vergi gelirinin artmasına
  C) Devletin zenginleşmesine
  D) Emek hırsızlığına
 • 14)

  Ben öldükten sonra mezarıma taş koymayın. Mezarımda beton hiç bir şey olmasın sadece toprağa gömün beni. diyen Aşık Veysel hangi doğal kaynağın önemini vurgulamıştır?

  A) Su
  B) Maden
  C) Toprak
  D) Orman
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir?

  A) Petrol
  B) Güneş
  C) Kömür
  D) Doğalgaz
 • 16)

  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden biri değildir?

  A) Bilgilerini güncellemekten kaçınırlar
  B) Ülke üretimine katkıda bulunurlar
  C) Kaynakları ve emeği israf etmezler
  D) Zamanı verimli kullanırlar
 • 17)

  İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, başkalarının hürriyetini engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve inanabilmesi anlamına gelen demokrasi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çoğulculuk
  B) Katılım
  C) Özgürlük
  D) Çoğunluk
 • 18)

  Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yargı yetkisini kullanan kurumlardan biri değildir?

  A) Yargıtay
  B) Anayasa Mahkemesi
  C) İdare Mahkemesi
  D) Sağlık bakanlığı
 • 19)

  1982 Anayasası'nın 17. maddesine göre  "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir"

  Bu anayasa maddesi aşağıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangisiyle ilgilidir?

  A) Özel Hayatın Gizliliği
  B) Eğitim ve Öğretim
  C) Vergi Ödevi
  D) Seçme ve Seçilme
 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden değildir?

  A) Tekstil
  B) Otomobil
  C) Petrol
  D) Fındık
Yorum Yap
Gönder