LGS Matematik Soruları 15 (2013 Teog 2.Dönem MAZERET Matematik Soruları)

 • 1)

 • 2)

  Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında 180 döndürülerek A' B' C' D' yamuğu elde ediliyor.
  Buna göre K, L, M, N noktalarından hangisi A' B' C' D' yamuğunun dış bölgesinde kalır?
  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
 • 3) • 4) Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?

 • 5)


 • 6)

  Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 230 dur?


 • 7)


 • 8)


  Yukarıda dörder terimi verilen geometrik ve aritmetik dizilerin 7. terimleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 12

  B) 28

  C) 36

  D) 44

 • 9)

 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi bir özdeşliktir?

  A) 2(d - 4) =-8 + 2d

  B) 3(y - 4) = 12 - 3y

  C) 20 + 4c = 5(4 + c)

  D) 5x + 3 = 5(x + 3)

 • 11)


 • 12)

  Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 3 kırmızı, 5 mavi ve 2 sarı top vardır. 

  Torbaya geri atılmamak şartıyla, art arda rastgele çekilen iki toptan birincisinin kırmızı, ikincisinin mavi renkte olma olasılığı nedir?

 • 13)


 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisindeki üçgenler x eksenine göre birbirinin yansımasıdır?

 • 15) Bir dik üçgenin hipotenüsü 50 cm’dir. Bu üçgenin dik kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru  parçasının uzunluğu kaç santimetredir?

  A) 12,5

  B) 15

  C) 22,5

  D) 25

 • 16) 3 erkek ve 4 kız öğrenci arasından matematik yarışması için 1 erkek ve 2 kız öğrencinin bulunduğu 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

  A) 6

  B) 12

  C) 18

  D) 36

 • 17)

  Çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik

  dairesel silindir, tabanına dik ya da tabanına

  paralel bir düzlemle kesildiğinde arakesit

  aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Daire

  B) Karesel bölge

  C) Üçgensel bölge

  D) Dikdörtgensel bölge

 • 18)

  Verilen koordinat sisteminde K(- 2, 0) noktasından

  geçen bir doğrunun eğimi 1 / 2 dir. 

  Buna göre, bu doğru aşağıdaki noktaların

  hangisinden geçer?

  A) I

  B) II

  C) III

  D) IV

 • 19)

  Bir yardım derneğinin toplantısına katılan davetlilerin 2 / 3 ’si otuzar lira, geriye kalanlar ise ellişer lira bağış yapmıştır. Yapılan bağışların toplamı 4400 lira olduğuna göre, kaç kişi bağış yapmıştır?

  A) 100

  B) 120

  C) 180

  D) 220

 • 20) Koordinat sisteminde denklemleri x = 3 ve -x + y = 1 olan doğrular ile x ve y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir?

Yorum Yap
Gönder