AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Fen Bilimleri Soruları 4 (2019 - 2020 1.Dönem 1.Oturum 552)

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Dünya’nın ortak özelliklerindendir?
  A) Katmanlı yapıda olma
  B) Atmosfere sahip olma
  C) Isı ve ışık kaynağı olma
  D) Canlıların yaşamasına uygun olma
 • 2)
  I. Dönme hareketi yapar
  II. Küresel bir şekle sahiptir
  III. Yüzeyinin tamamı katı haldedir.
  Güneş'in özellikleri ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) "Dünya'dan bakıldığında Ay'ın tamamen karanlıkta bulunduğu duruma .............. denir.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) dolunay
  B) ilk dördün
  C) yeni ay
  D) son dördün
 • 4) Dinamometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuvvetin büyüklüğünün ölçüldüğü araçtır
  B) Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır
  C) Ölçebileceğinden daha fazla kuvvet uygulandığında bozulur
  D) Ölçüm yapılacak madde mutlaka ısıtılmalıdır.
 • 5) Bir öğrenci tahta zeminde bulunan şekildeki sandığın yerini değiştirmek istiyor.

  Buna göre öğrenci sandık ile zemin arasındaki sürtünmeyi azaltarak sandığı daha kolay hareket ettirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  A) Sandığın üstüne yeni bir sandık koymak
  B) Sandığın tahta zemine temas eden yüzeyine yağ sürmek
  C) Tahta zemini halı ile kaplamak
  D) Tahta zemini zımpara kağıdı ile kaplamak
 • 6) Bir düz aynaya gelen ışık ışının aynadan yansırken izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 7)
 • 8) Basit bir elektrik devresinde ampul aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

 • 9) Özdeş ampul ve pillerle kurulan elektrik devreleri aşağıda verilmiştir.

  Buna göre devrelerdeki K, L ve M ampullerinin parlaklıklarının az olandan çok olana doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?

  A) L - K - M
  B) L - M - K
  C) K - L - M
  D) M - K - L
 • 10) Katı bir maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesine ............... denir.

  Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) erime
  B) süblimleşme
  C) kaynama
  D) kırağılaşma
 • 11) Maddenin hal değişimi ile ilgili;

  I. donma, 

  II. süblimleşme,

  III. yoğuşma

  olaylardan hangileri gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir.

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12) Islak çamaşırları astığımızda çamaşırların bir süre sonra kuruduğu görülür.

  Aşağıdakilerden hangisi verilen durumla aynı sebeple açıklanmaz?

  A) Ağzı açık şişede bulunan kolonyanın buharlaşması
  B) Bir kaptaki suyun ısıtılması sonucu miktarının azalması
  C) Beton zeminde biriken yağmur suyunun bir süre sonra kaybolması
  D) Buzdolabına konan suyun bir süre sonra donması
 • 13)

  Şekilde verilen özdeş iki kaptaki eşit miktarda farklı sıcaklıklarda bulunan su bulunmaktadır.

  I. kaptaki suyun tamamı II. kaba aktarılıp bir süre beklenildiğinde suyun son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ( Isı alışverişi sadece iki kaptaki sular arasında gerçekleşir.)

  A) 15 C
  B) 20 C
  C) 40 C 
  D) 60 C
 • 14)

  Cam bir kavanoz miktar göl suyu ile doldurulduktan sonra içine kuru yaprak, toprak, saman ve meyve kabukları atılıyor. Kavanozun kapağı kapatılıp bir süre bekletiliyor. Daha sonra kavanozun içinden alınan su, mikroskopta inceleniyor.

  Aşağıdakilerden hangisi bu gözlemde, mikroskopta görebileceğimiz canlılardan bir olamaz?

  A) Kara yosunu
  B) Amip
  C) Paramesyum
  D) Öglena
 • 15) Aşağıda verilen omurgalı hayvan grubu ve karşısındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • 16)

  Aşağıda bir omurgalı canlıya ait özellikler verilmiştir.

  * Pullu ve sert bir deriye sahiptirler.

  * Akciğerleriyle soluk alıp verirler.

  * Yumurtaları sağlam kabukludur.

  Bu özelliklere sahip canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir.

  A) Japon balığı
  B) Fare
  C) Kurbağa
  D) Timsah
 • 17)

 • 18)

  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınan önlemlerden biridir?

  A) Toprağa atılan çöp miktarının artması
  B) Fabrika atıklarının akarsulara karışması
  C) Elektronik atıkların geri dönüşümünün yapılması
  D) Bitki örtüsünün yok edilmesi
 • 19)

  Aşağıdakilerden hangisi nesli tehlike altında olan canlı türlerinin korumak için alınması gereken önlemlerden biridir?

  A) Aşırı otlatma ile meraları tahrip etmek
  B) Motorlu taşıtların kullanımını artırmak
  C) Kentleşmeyi artırmak
  D) Ormanlık alanları artırmak
 • 20)


Yorum Yap
Gönder