Ehliyet (MTSK) Soruları 15-2 (2015 12 Aralık- Trafik levhaları, kara yolu adabı)

 • 1)

  Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikle müdahale edilecekler belirlenir.

  Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Açık karın yarası olan
  B) Bilinci yerinde olmayan
  C) Solunum zorluğu çeken
  D) Ayak bileği çıkık olan
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biri değildir?

  A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
  B) Kara yolu güvenliği ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
  C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
  D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • 3)

  Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

  A) Arazi taşıtı
  B) Taşıt Katarı
  C) Kamp Taşıtı
  D) Umum servis aracı
 • 4)

  Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

  A) 6 ay hapis cezası verilir
  B) Trafikten ömür boyu men edilir
  C) Sürücü belgesi varsa geri alınır
  D) Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir
 • 5)

  Şekilde trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

  A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali
  B) Trafiğin bütün istikametlere açık hali
  C) Trafiği hızlandırma işareti
  D) Trafiği yavaşlatma işareti
 • 6)

  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisinin yaklaşıldığını bildirir?

  A) Dönel kavşağa
  B) Açılan köprüye
  C) Ana yol- tali yol kavşağına
  D) Kontrollü demir yolu geçidine
 • 7)

  Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

  I. Hızını artırmalı

  II. Hızını azaltmalı

  III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)

  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

  A) Azami hız sınırını
  B) Geçme yasağı sonunu
  C) Taşıtın giremeyeceğini
  D) Hız sınırlaması sorununu
 • 9)

  Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 • 10)

  Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)

  Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

  A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
  B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritte seyretmek
  C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
  D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
 • 12)

  Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

  A) Bulunduğu şeritte seyretmesi
  B) Geçme sırasında hızını artırması
  C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
  D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
 • 13)

  Zorunlu haller dışında otoyollarda  motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

  A) 15
  B) 35
  C) 40
  D) 50
 • 14)

  70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

  A) 25
  B) 35
  C) 45
  D) 55
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

  A) Işıkla veya kolla çıkış işaret vermesi
  B) Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
  C) Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
  D) Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
 • 16)

  Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

  A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
  B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
  C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
  D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
 • 17)

  Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

  A) Park etme
  B) İşaretleme
  C) Trafik kazası
  D) Trafikten men
 • 18)

  Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl hangi tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

  A) 1 Eylül - 1 Ocak
  B) 1 Ekim - 1 Şubat
  C) 1 Kasım - 1 Mart
  D) 1 Aralık - 1 Nisan
 • 19) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
  B) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
  C) Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
  D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • 20) Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karşılaştığı ölüm yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
  A) Kayıp
  B) Hasar
  C) Tahribat
  D) Trafik kazası
Yorum Yap
Gönder