Ehliyet (MTSK) Soruları 15 (2015 12 Aralık- İlk Yardım)

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
  A) Trafikteki kaza sayısını azaltmak
  B) Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak
  C) İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak
  D) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
 • 2) Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
  A) Bencil
  B) Sorumsuz
  C) Görgü seviyesi düşük
  D) Empati düzeyi yüksek
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
  A) İletişim becerilerinin geliştirilmesi
  B) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
  C) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
  D) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
 • 4)

  İlk Yardım ile acil tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
 • 5)

  İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımının değerlendirilmesini ifade etmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

  A) Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
  B) Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
  C) Kazazedinin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
  D) İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
 • 6)

  Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalardan biri değildir?

  A) Öksürmesi engellenir
  B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır
  C) Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur
  D) Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım temel uygulamalardan biri değildir?

  A) Koruma
  B) Kurtarma
  C) Bildirme 
  D) Tedavi etme
 • 8)
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
  II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
  III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  A) Şoka karşı önlem alınması
  B) Ağzından bol sıvı verilmesi
  C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
  D) Yaşamsal bulguların incelenmesi
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
  A) Saç dökülmesi
  B) Bedensel aktivitede artma
  C) Ağzından köpüklü kan gelmesi
  D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
 • 11) Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucunda oluşan eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
  A) Kırık
  B) Çıkık
  C) Donma
  D) Burkulma
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
  A) Batan cismin çıkarılması
  B) Ağızdan ılık içecekler verilmesi
  C) Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
  D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
 • 13)

  Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamaları göstermektedir?

  A) Şok pozisyonu
  B) Koma pozisyonu
  C) Alt-çene pozisyonu
  D) Baş-çene pozisyonu
 • 14)

  * Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

  * Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

  * Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rentek maevrası
  B) İtfaiyeci yöntemi
  C) Heimllich manevrası
  D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

  A) Sürüş öncesi alkollü içki içerilmesi
  B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
  C) Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
  D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergahların tercih edilmesi
Yorum Yap
Gönder