2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1) Romantizm akımı ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) 19. yy başından ortalarına kadar Avrupa'da hakim olmuştur.
  B) Akıl ve sağduyuyu önemser.
  C) Klasisizme tepki olarak çıkmıştır.
  D) Bu eserlerde kötümserlik ve melankoli ön plandadır.
  E) Bu akımla yazılan eserlerde kahramanlar bireysel özelliklere sahip olur.
 • 2) Tanzimat dönemi romanları ile ilgili olarak;
  I. Daha çok sosyal sorunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
  II. Dönemin roman kahramanları daha çok tek yönlü olarak ele alınmıştır.
  III. Sade dil kullanılmıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3)
  I. İlk edebi roman - İntibah
  II. İlk realist roman - Cezmi
  III. İlk çeviri romanı - Telemak
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)
  I. Meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.
  II. Eserler genel olarak, duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur.
  III. Öykü ve romanında olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tanzimat edebiyatını için doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Romantizm akımı ile yazılmış eserlerle ilgili olarak;
  I. Tesadüflere çok yer verilmiştir.
  II. Olayların sonunda, çoğu zaman iyiler ödüllerini, kötüler ya da suçlular cezalarını alırlar.
  III. Kahramanlar çoğu zaman bir görüşte aşık olurlar.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6) Edebiyatımızda görülen roman biçimindeki ilk eser, Yusuf Kamil Paşa'nın Fénelon'dan çevirdiği ".........................."tır

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Karabibik
  B) Telemak
  C) Eylül
  D) İntibah
  E) Sahra
 • 7)
  I. Ahmet Mithat,
  II. Sami Paşazade
  III. Şemsettin Sami,
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eserlerinde daha çok aydınlara seslenmiştir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8) Tanzimat edebiyatı realizmle ilgili olarak;
  I. Olağanüstü olaylar ve kişiler üzerine eğilmiştir.
  II. Gözleme önem verilmiştir
  III. Nedenlerle sonuçlar arasında bağlar aranmıştır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9)
  I. Sergüzeşt
  II. Karabibik
  III. İntibah
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tanzimat döneminin ikinci dönem eserleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10)
  I. Araba Sevdası: Yanlış batılaşmanın yol açtığı komik durumları ele alır. 
  II. Araba Sevdası: Yanlış kadınları sevmenin doğurduğu yıkımları ele alır.
  III. Karabibik: Bir köy yaşamı temasını işler
  Yukarıda verilen eser ve tema eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tanzimat'ın birinci döneminde halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.
  B) Tanzimat romanlarında olayların geçtiği mekân genellikle İç Anadoludur.
  C) Tanzimat romanlarında zaman genellikle Osmanlı toplumunun Batı ile tanışmaya başladığı dönemdir. 
  D) Tanzimat romanında anlatılan olayların ya gerçek ya da gerçeğe benzer olması gerektiği düşüncesi hâkimdir.
  E)  Tanzimat romanlarının birinci dönem sanatçıları tarafından yazılanlarında idealize edilmiş kişiler vardır.
 • 12) Servet-i Fünûn Romanının dil ve anlatımı ile ilgili olarak;
  I.  Tanzimatçılarda görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikler Servet-i Fünûn döneminde kaybolmuştur.
  II. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı biçimde verilmiştir.
  III. Yazarlar, eserde kişiliğini gizlemiştir. 
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 13)
  I.  Halide Edip, bütün romanlarında canlı ve güçlü kişilere yer vermiştir. 
  II. Refik Halit, romanlarında Anadolu'dan seçmiş olduğu ilginç tiplere yer vermiştir
  III. Reşat Nuri Güntekin, pek çok romanını ilgilendiği insanlardan hareketle yazdığını söylemiş ve onun romanlarında bütün olay seçilen bu kahramanların etrafında toplanmıştır.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Millî Edebiyat  romanları için doğru değildir?
  A) Mekân olarak İstanbul dışına çıkılmıştır.
  B) Refik Halit, yurt içinde ve yurt dışında pek çok yere gitmesinden dolayı mekânı en geniş tutan sanatçılardan biri olmuştur
  C) Yakup Kadri, romanlarında sadece İstanbul'u ele almıştır. 
  D) Millî Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü yaşadıkları zamanı anlatmıştır. 
  E) Yakup Kadri için geçmiş ve içinde bulunulan zaman çok önemliydi.
 • 15)
  I. Millî Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü eserlerini realist akımının ilkelerine bağlı kalarak yazmışlardır.
  II. Romanlarda tema yönüyle sosyal konuların ağırlık kazanmasına neden olur. 
  III. Halide Edip, üsluba en çok önem veren Milli edebiyat yazarlarındandır.
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder