2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Tuncay, metallerle ilgili aşağıda werdiği bilgilerden hangisinde hata yapmıştır?
  A) Parlaktır
  B) Elektriği iletir
  C) Şekil verilebilir
  D) Isıyı iletmez
 • 2) T-G-G-T-C-A-T şeklinde dizilime sahip DNA zincirinin karşı zincirindeki dizilim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A-C-C-T-G-T-A
  B) A-C-C-A-G-A-A
  C) A-C-C-A-C-T-A
  D) A-C-C-A-G-T-A
 • 3)


 • 4)
  I. Katı haldeki maddenin erimesi için dışarıdan ısı alması gerekir.
  II. Erime sırasında maddenin sıcaklığında azalma olur
  III. Erime sırasında alınan ısı, taneciklerin hızlanmasını ve birbirinden uzaklaşmasını sağlar. 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5)
  I. Erime sıcaklığı ve erime ısısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir.
  II. Maddelerin erime ısıları öz ısılarına göre daha yüksektir.
  III.  Her maddenin erime sıcaklığı farklıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Madde taneciklerinin ortalama hareket enerjisine bağlı büyüklüğe ........................ denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ısı
  B) sıcaklık
  C) kinetik
  D) donma
 • 7) Sıcaklıkla ilgili olarak;
  I. Sıcaklık termometre ile ölçülür. 
  II. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen enerjiye ısı enerjisi denir.
  III. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi hem ısı hem de sıcaklık için doğrudur?
  A) Bir enerji türüdür
  B) Kütle ile doğru orantılıdır
  C) Termometre ile ölçülür
  D) Birimi kaloridir
 • 9) İki madde arasında denge sıcaklığı sağlanırken maddelerin;
  I. Kütlesine
  II. Hacmine
  III. Cinsine
  verilenlerden hangisi veya hangilerine bağlı olarak denge sıcaklığı sağlanır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)

  1 gram maddenin sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı adı verilir

  Buna göre;
  I. "c" harfi ile gösterilir
  II. Ayırt edici bir özelliktir
  III. Birimi J/g °C’tur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri öz ısı için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)

  Yukarıda verilen grafiğe göre;

  I. A-B arasında buz halindedir

  II. C-D arasında sıvı haldedir.

  III. E-F arasında sıvı buharı halindedir.

  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12)

  Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine donması için daha fazla zamana ihtiyaç duyar?

  A) 10 kg saf su
  B) 10 kg tuzlu su
  C) 20 kg saf su
  D) 40 kg şekerli su
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi basit makinalar için doğru değildir?
  A) Hiçbir basit makine işten kazanç sağlamaz
  B) Basit makinelerin en önemli avantajı iş yapma kolaylığı sağlamasıdır
  C) Basit makinalar sadece kuvvet ya da sadece yoldan kazanç sağlayabilir
  D) Basit makineler fazladan enerji kazancı sağlar
 • 14) Sabit makaralar için;
  I. Sadece kendi ekseni etrafında döner.
  II. Yük taşırken en az yükün ağırlığına eşit büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir
  III. Bu nedenle sabit makaralar yoldan ve kuvvetten kazanç sağlamazlar.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15)

  Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelerdir. Kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır.

  Yukarıda açıklaması verilen basit makine aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğik düzlem
  B) Palanga
  C) Kaldıraç
  D) Makara
Yorum Yap
Gönder