2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1)

  Geldi geçti ömrüm benim,

  Şol yel esip geçmiş gibi.

  Hele bana şöyle geldi,

  Bir göz açıp yummuş gibi.

  Yukarıda verilen şiir ile ilgili olarak;
  I. 4 + 4 durak kulanılmıştır.
  II. Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  III. 8'li hece ölçüsü kullanılmıştır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2)

  Kim okurdu kim yazardı

  Bu düğümü kim çözerdi

  Koyun kurt ile gezerdi

  Fikir başka başk'olmasa

  Âşık Veysel

  Yukarıda verilen şiirde hangi uyak (kafiye) kullanılmıştır?

  A) Yarım kafiye
  B) Tam kafiye
  C) Eksik kafiye
  D) Zengin kafiye
  E) Cinaslı kafiye
 • 3)

  Şu bakır zirvelerin ardından

  Bir süvâri geliyor kan rengi.

  Başlıyor şimdi melül akşamdan

  Son ışıklarla bulutlar cengi... 

  Yukarıda verilen şiirde kafiye şeması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) (a)-(a)-(b)-(b)
  B) (a)-(b)-(a)-(b)
  C) (a)-(x)-(b)-(b)
  D) (a)-(a)-(x)-(b)
  E) (a)-(b)-(x)-(b)
 • 4)

  “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.

  Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor”.

  Yukarıda verilen dizelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır?

  A) Teşbih
  B) İstiare
  C) Mecaz-i Mürsel
  D) Kinaye
  E) Teşhis
 • 5)

  "Güzel şeyler düşünelim diye

    Yemyeşil oluvermiş ağaçlar"

  Yukarıda verilen dizelerde kullanılan edebi sanat hangisidir?

  A) Telmih 
  B) Hüsnütalil
  C) Tecahüliarif 
  D) Kinaye 
  E) Tevriye 
 • 6)

  Bir anlatım inceliği elde etmek amacıyla birden çok anlamı olan bir sözün yakın anlamının değil uzak anlamının kastedilerek kullanılan söz sanatına tevriye denir.

  Buna göre;

  I. "Bu kadar letafet çünkü sende var

  Beyaz gerdanında bir de ben gerek"

  II. "Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değül

  Zira kimine ağla demişler, kimine gül "

  III. "Bir delikanlı haramîdir deyü afv ettiler

    Asmadan kurtuldu ammâ çok sıkılmıştır şarâb "

  yukarıda verilen dizelerin hangisinde veya hangilerinde tevriye kullanılmıştır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)

  Aşağıda verilenlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir edebi sanat kullanılmıştır?

  A) Sular öyle temiz ki, annemin yüzü gibi.
  B) Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece
  C) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni 
  D) Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan
  E) Beş altı araba, gelin alayı gibi sıralandı
 • 8)

  SONBAHAR GELİYOR-CAHİT KÜLEBİ

  Sonbahar geliyor serçe

  Yuvanı ne yapacaksın?

  Ayva çiçek açmadan önce.

  Meyvelerin içi geçecek

  Rüzgâr başka çeşit esecek

  Yağmurlarla ıslanacaksın.

  Hâlbuki ne kadar sıcaksın

  Yukarıda verilen şiir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Lirik şiire örnektir
  B) Pastoral tarzda yazılmıştır.
  C) Eleştirel bir dil kullanılmıştır
  D) Şiirde öğütlere rastlanmaktadır.
  E) Epik şiir tarzına yakındır.
 • 9)

  Atıldı, bir Mehmetçik, büyü bozuldu

  Bir düşman süngüsüne, göğsünden

  Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki

  Dipçik gürültüsünden

      Fazıl Hüsnü Dağlarca

  Yukarıda verilen dörtlük hangi şiir kategorisine aittir?

  A) Pastoral
  B) Lirik
  C) Satirik
  D) Epik
  E) Didaktik
 • 10)

  Bir düşüncenin belli bir konunu hakkında öğüt, bilgi, ders vermek amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiir türlerine didaktik şiir denir.

  Buna göre;
  I. Topraktandır cümle beden

      Nefsini öldür ölmeden

      Böyle emretmiş Yaradan

      Sen kalemsin ben uç muyum?

  II. İnsanlığa dürüst davran

      İnsan küçük büyük evran

      İnsanlara hakça davran

      Koltuk sana baki değil

  III. Dostum diye inanıp sır söyleme sakın

      Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın

      Sırrın sende bile durup gizlenmezken

      Durur mu hiç dostunda, iyi düşün.

  verilen dörtlüklerden hangisi veya hangileri didaktik şiirlere örnek olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11)

  Coşkulu bir anlatımın hakim olduğu ve aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan din ve ölüm gibi konuları esas alan şiirlerdir.

  Yukarıda tanımı verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lirik şiir
  B) Pastoral şiir
  C) Didaktik şiir
  D) Epik şiir
  E) Satirik şiir
 • 12)

  Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir durum, olay ya da varlığın olduğundan daha büyük veya küçük, çok ya da az gösterilerek anlatılması sanatına ......................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) İrsalimesel
  B) Hüsnütalil 
  C) Mübalağa
  D) Kinaye
  E) Tecahüliarif
 • 13)

  Ey kendi çölünde kör-topal giden

  Bedir kervanına geç kalmışsın sen

  Geçmez bu pazarda kelimelerin

  Gün bile şavkını O’ndan alırken.

  Gördüğün perdedir boşa döğünme

  Ne anlarsın o sarhoşluk, o zevkten.

  Kime seslenirsin “cânâ” diyerek

  Çıkıp bir Uhud’a cândan geçmeden 

  Kusvâ’nın dahi bir ikbâl tâcı var,

  Hayaline sığmaz o sây, o semen.

  Git yolunu süpür kirpiklerinle

  Bir hoşnutluk devşir sahi köleysen.

  Yukarıda verilen şiir hangisinde örnektir?

  A) Tevhid
  B) Naat
  C) Münacat
  D) Cülissiye
  E) Rahşiyye
 • 14)
  I. Tuyuğ
  II. Terzerima
  III. Muhammes
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri divan şiiri türleri arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 15)

  Uzaklaşmaz hep yakında gezerdim

  Güçlü idim domatisi ezerdim

  Diz boyu göl bulsam iyi yüzerdim

  Nerde kaldı benim hızlı gençliğim 

  Yukarıda verilen dörtlük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Hiciv ile yazılmıştır
  B) Naat özelliği bulundurur
  C) Tevhit tarzında yazılmıştır.
  D) Mersiye özellikleri görülür
  E) Şathiye türüdür.
Yorum Yap
Gönder