2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?

  A) Sadaka kutuları

  B) Emekli sandıkları

  C) Orta sandıkları

  D) Zekât sandıkları

 • 2) Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

  A) Aile, duygusal bir temele dayanır

  B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır

  C) Aile, toplumsal yapının temelidir

  D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir

 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?

  A) Vatan sevgisi

  B) Fikir birliği

  C) Bayrak sevgisi

  D) Örf ve adetler

 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?

  A) Sabırlı olma

  B) Güler yüzlü olma

  C) Emeğin kutsallığı

  D) Öfkelenmeme

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?

  A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir

  B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir

  C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır

  D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır

 • 6)

  Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?

  A) Ahilik Teşkilatı

  B) Lonca Teşkilatı

  C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası

  D) Yıldız Teşkilatı

 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?

  A) İlahi kaynaklı olması

  B) Toplumsal olması

  C) Sözlü olması

  D) Kanuni yaptırım içermesi

 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?

  A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez

  B) Mesleği olan herkesin işi de olur

  C) İş, sadece belli bir alanda yapılır

  D) İş, benzer etkinlikler grubudur

 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?

  A) İş ortamında saygınlık kazanmak

  B) İş ortamındaki güvenilir olmak

  C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak

  D) Hepsi

 • 10)

  Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

  A) Tüketimin azalması

  B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi

  C) Meslek erbabının niteliğinin artması

  D) Paranın önem kazanması

 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?

  A) Çıkarlarına göre davranmak

  B) Anneye babaya hürmet etmek

  C) Otobüste büyüklere yer vermek

  D) Hasta ziyaretinde bulunmak

 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

  A) Mesleğe bağlı olmak

  B) İşe bağlı olmak

  C) Mesleki anlamda yetersiz olmak

  D) Kişiye göre davranmak

 • 13)

  İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?

  A) Ahlaki eylem

  B) Özgürlük

  C) Vicdan

  D) Erdem

 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

  A) Toplumsal değerler

  B) Çevre ve aile

  C) Hukuk kuralları

  D) Eğitim

 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

  A) Vicdan

  B) İyi/kötü kavramları

  C) Ahlaki bildiri

  D) Erdem/fazilet

Yorum Yap
Gönder