2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Aşağıdaki alanların hangisinde güneş enerjisi kullanılmaz?
  A) Uydu ve uzay teknolojisinde
  B) Trafik lambalarında
  C) Sokak ve cadde aydınlatması için.
  D) Araçlara yakıt sağlamak için
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?

  A) Dünya
  B) Evren
  C) Uzay
  D) Güneş
 • 3) Bir bezelye hücresi için;
  I. Köşeli görünüme sahiptir.
  II. Sentrozom vardır.
  III. Kloroplast bulundurur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hayvan hücreleri için doğru değildir?
  A) Hücre duvarı bulunmaz.
  B) Sentrozom görülmez
  C) Çok sayıda koful vardır.
  D) Kloroplast bulunmaz.
 • 5)

  Günlük hayatımızda gördüğümüz ve kullandığımız katı, sıvı ve gaz maddelerin büyük bir kısmını karışımlar oluşturur.

  Buna göre karışımlarla ilgili olarak;
  I. Kimyasal özellikler değişir.
  II. En az iki maddeden oluşur.
  III. Saf madde değildirler
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmadığı karışımlara heterojen karışımlar denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?

  A) Ayran
  B) Maden suyu
  C) Serum
  D) Kolonya
 • 7) Çözeltilerle ilgili olarak;
  I. Hetorojen karışımlardır.
  II. Katı, sıvı veya gaz olarak isimlendirilirler.
  III. Çözen ve çözüdüden oluşur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Taneciğin boyutu
  II. Sıcaklık
  III. Karıştırma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çözünme hızını etkiler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)


  Yukarıda verilen şekildeki karışımla ilgili olarak;

  I. Çözeltidir

  II. Buharlaştırma yöntemi ile ayrışabilir.

  III. Homojen karışımdır.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çözeltiye (homojen karışıma) örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)
  I. Tatlı su elde etmede
  II. Isınmada
  III. Elektrik enerjisi elde etmede
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisi ile elde edilebilinir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12) Çukur aynalarla ilgili olarak;
  I. Işığı bir noktaya toplar
  II. Görüş alanı oldukça geniştir.
  III. Cisimleri büyüterek gösterir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi çukur ayanların kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Teleskoplar
  B) Projeksiyon cihazları
  C) Mikroskop
  D) Makyaj aynaları
 • 14)

  Yukarıda verilen görüntü hangi tür ayna ile oluşmuştur?

  A) Düz ayna
  B) Tümsek ayna 
  C) Çukur ayna
  D) Ters ayna
 • 15)

  Yukarıda verilen görüntüde ayna nesneleri gerçek boyutundan küçük olarak göstermektedir.

  Buna göre bu ayna türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düz ayna
  B) Tümsek ayna 
  C) Çukur ayna
  D) Ters ayna
Yorum Yap
Gönder