2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Aşağıdaki yargılardan hangisi Kur’an için söylenemez?
  a) Geçmişte yaşamış bazı toplulukların peygamberlerin hayat öykülerini içerir.
  b) İnsanları iyiye ve doğruya yönlendirir.
  c) İbadetle ilgili bilgiler yer alır.
  d) Sadece inanç esaslarından bahseder.
 • 2) Kur’an-ı Kerimin ilk inen ayeti hangi emirle başlamıştır?
  A) Temizlen
  B) İyilik yap
  C) Namaz kıl
  D) Oku
 • 3) Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve indirilmesinin tamamlandığı yıllar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) 571-610
  B) 600-623
  C) 610-634
  D) 610-632
 • 4) “De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.”
  Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

  A) Doğruyu bulmak için aklı kullanmalıyız.
  B) Dini, aklımız olmasa da öğrenebiliriz.
  C) Dinimiz aklı kullanmayı emreder.
  D) Bilen ile bilmeyen bir olmaz.
 • 5) -“Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi.“
  Bu olay peygamberimiz ve peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine örnektir?

  A) doğruluk
  B) günah işlemediğini
  C) akıllı ve zeki olmak
  D) iyi bir tebliğci olduğuna
 • 6) Kraliçe Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirten peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Hz. Musa
  B-Hz. Davud
  C-Hz. Süleyman
  D-Hz. Muhammed
 • 7) 6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Mutluve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
  B) Kur’an okumak, insanı psikolojik açıdan rahatlatır.
  C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
  D) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
 • 8) Aşağıdaki şıkların hangisinde ihfa harfi yoktur?
  A.)م
  B.)س
  C.)ق
  D.)ف
 • 9) Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A.)ا- د – ي
  B.)ل- ر ن-
  C.) ا- و- ي
  D.) و- ي ل-
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.
  a) Üstün harekesi dik yazılmışsa asar denir, gizli bir harekesiz elif varmış gibi harf uzatılarak okunur.
  b) Esre harekesi dik yazılmışsa çeker denir, gizli bir ya harfi varmış gibi harf uzatılarak okunur.
  c) Esre harfleri “u” sesi ile okutur.
  d) Medd-i tabiî bir elif miktarı uzatılır.
 • 11) Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?
  A)Mukabele
  B)Tefsir
  C)Tecvid
  D)Sünnet
 • 12) Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?
  A)Ders çıkarmak
  B)Örnek almak
  C)Yanlış davranıştan kaçınmak
  D)Okumamızı geliştirmek
 • 13) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?
  A)كُتُبٌ
  B)بَعْدَ
  Cمَلِكِ (
  D) قَوْلاً
 • 14) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tenvin (iki ötre/iki esre/iki üstün) bulunmamaktadır?
  A) اَحَدٌ
  B)الصَّمَدُ
  C) كُفُواً
  D) رَحْمَةً
 • 15) 5. Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
  A. ح  خ ر  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ق
  B. خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق  ل
  C. خ  ق  غ  ل  ض  ص  ط  ظ
  D. خ  ص  ض  ط  ظ  غ  ق
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yaşının ilerlemesine rağmen Allah’ın emriyle bir oğul müjdelenen peygamber ve oğludur ?
  A. Hz.  İbrahim-Hz. İsmail     
  C) Hz.  Yakup-Hz. Yusuf    
  B)    Hz.  İshak-Hz. Yakup   
  D) Hz.  İbrahim-Hz. İshak    
 • 17) Hz. Sare'nin oğlu ......................, Hz. Yakub’un babası ve Hz. Yusuf’un dedesidir..
  Yukarıda  boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Hz. İsmail
  B) Hz. İbrahim 
  C) Hz. İshak
  D) Hz. Yakup
 • 18) Allah’ın yüceliğini güzel isimleriyle dile getirmeye .................. denir.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A)  dua
  B) zikir
  C) Tesbih
  D) Tertil
 • 19) Kur’an’ın açık ve düzgün bir şekilde, tane tane ve yavaş yavaş, mânası üzerinde düşünerek okunmasına ....................... denir.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A)  dua
  B) zikir
  C) tesbih
  D) tertil
 • 20) Kur’an’da “Sübhanallah” demek ve “namaz kılmak” ve  Allah’ı eksik, noksan sıfatlardan uzak tutmak, arındırmak anlamına gelir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) dua
  B) zikir
  C) tesbih
  D) tertil
Yorum Yap
Gönder