2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1)
  * Ağaç
  * Kaplumbağa
  * Koltuk
  * Araba
  Yukarıda verilen varlıklardan kaç tanesi cansız varlıktır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
 • 2) Hareketin bir çok şekli vardır. Bunlardan bir tanesi de sallanma hareketidir. Aşağıda verilenlerden hangisi sallanma hareketine örnek olabilir?
  A) Arabanın ilerlemesi
  B) Bebek beşiğinin hareket etmesi
  C) Suyun kanaldan akması
 • 3) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ampulü icat etmiştir?
  A) Graham Bell
  B) Thomas Edison
  C) Tesla
 • 4) Ses ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir enerjidir.
  B) Gözle görülür.
  C) Boşlukta ilerlemez.
 • 5) Canlı varlıklar dışarıdan bir ............ aldıkları zaman tepki gösterirler.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) tepki
  B) uyum
  C) uyarı
 • 6)


  Şekildeki gibi tohumun gelişerek ana bitkiye benzeme sürecidir.

  Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

  A) yetişme
  B) üreme
  C) çimlenme
 • 7)

  Yukarıda verilen resimlerden kaç tanesi doğal çevredir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
 • 8)

  İnsan eliyle oluşturulmuş çevreye yapay çevre denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

  A) Barajlar
  B) Göletler
  C) Vadiler
 • 9)

  Milli parklarımız .................... tarafından korunmaya alınmıştır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doktorlar
  B) devletler
  C) öğretmenler
 • 10)
  I. Güneş
  II. Hava
  III. Su
  Bitkilerin gelişip büyüye bilmesi için verilenlerden hangisine veya hangilerine ihtiyacı vardır?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I, II ve III
 • 11)

  Aşağıda verilenlerden hangisi doğal anıttır?

  A) Anıtkabir
  B) Keban Barajı
  C) Tomara Şelalesi
 • 12)

  Yukarıda verile görselde kaç tanesi doğal anıttır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
 • 13)
  I. Toprak
  II. Mantar
  III. Bitki
  Yukarıda verilen varlıklardan hangisi veya hangileri canlıdır?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I, II ve III
 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden biri değildir?

  A) Canlı varlıklar büyürler
  B) Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenirler.
  C) Canlı varlıklar boşaltım yapmazlar
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi doğal bir çevredir?

  A) Ağrıdağı
  B) 75. yüzyıl parkı
  C) Truva atı
Yorum Yap
Gönder