2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi eski Türk toplumlarının sosyal yapısından değildir?
  A) Oguş
  B) Urug
  C) Kurgan
  D) Boy
  E) Budun
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir?

  A) Anav Kültürü 
  B) Afanesyevo Kültürü
  C) İskit Kültürü
  D) Karasuk Kültürü 
  E) Andronova Kültürü 
 • 3) Anav Kültürü ile ilgili olarak;
  I. Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında kurulmuştur.
  II. Orta Asya’nın en eski kültürüdür. 
  III. At ilk defa bu kültürde bulunmuştur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)

  Bu kültür Orta Asya'da en geniş alana sahip olan kültürdür. İlk kez tuçntan ve altından eşyalara bu kütürde rastlanmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya kültürü hangisidir?

  A) Afanesyevo Kültürü 
  B) Andronova Kültürü 
  C) Karasuk Kültürü 
  D) Tagar Kültürü
  E) Anav Kültürü
 • 5)


  I. Demir ilk kez bu kültürde işlenmiştir.
  II. Dört tekerlikli arabalar görülmüştür.
  III. Atlı göçebe kültürünün Orta Aysa'da yayılmasını sağlamıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Karasuk Kültürü için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)

  Eski Türk sosyal hayatında aile bütün sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı. Kan akrabalığına dayanıyordu. Türk ailesi küçük aile'' tipindeydi.

  Buna göre;
  I. Evlenen erkek veya kız, baba ocağından hisselerini alarak aileden ayrılıdı.
  II. Ev en küçük oğlana kalırdı.
  III. Ailede tek eşlilik yaygındı.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)

  Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha büyük (kapsamlı)'tür?

  A) Boy
  B) Oguş
  C) Budun
  D) İl
  E) Bod
 • 8)


  I. Sınıf ayrımı belirgin derecede vardı
  II. Göçebe yaşam biçimi vardı.
  III. Din adamları imtiyaz sahibiydi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Eski Türk toplumları için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9)

  Eski Türk toplumlarında soyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boy
  B) Oguş
  C) Urug
  D) İl
  E) Bodun
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Her kağan belirli kağanlık ve egemenlik belirtileri (sembolleri) almış ve kullanmıştır. 
  B) Türk kağanı göğün altındaki bütün ülkelerin tek bir yöneticisi gibi düşünülmüştür. 
  C) Türk kağanı, devletin sadece dış siyaseti düzenlerdi
  D) Her emri kanun hükmünde ve değerindeydi. 
  E) Türk kağanı en büyük güç ve yetkileri kendi şahsında toplamıştır. 
 • 11)

  Kağan adayının Tanrı ile iletişime geçmesi için yerden kaldırılarak yukarıya çıkarılması olayıdır.

  Yukarıda tanımı verilen kültür hangisidir?

  A) Yüregi körtüme
  B) Kağan kötürme
  C) Yüregi kaldırma
  D) Kağan kaldırma
  E) Kağan orurma
 • 12)

  Eski Türk devletlerinde kağan yetkisini ................... alırdı.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tanrıdan
  B) aileden
  C) toplumdan
  D) atadan
  E) kurttan
 • 13) Yabgularla ilgili olarak;
  I. Kağandan sonra gelen yüksek rütbelerden birisidir
  II. Halk içinde seçilen kişilerdir
  III. Görevi her konuda kağanına ‘ötünüp’mektir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından bir değildir?

  A) Ticaret ön plana çıkmış ve gelişmiştir.
  B) Roma imparatorluğu dağılmıştır. 
  C) Avrupa'nın yapısı değişmiştir.
  D) Kilisenin gücü artmıştır.
  E) Feodal sistem ortaya çıkmıştır.
 • 15)


  I. Sahte peygamberlik iddia eden kişi ortadan kaldırıldı.
  II. İsyan eden kabileler kontrol altına alındı
  III. Kur'an kitap haline getirildi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Ebubekir döneminde yaşanmıştır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 16)

  İslam'da dört halife döneminde halifeler .................................. başa geldikleri için bu dönem Cumhuriyet Dönemi olarak da adlandırılmaktadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kurayla
  B) seçimle
  C) yetkiyle
  D) duayla
  E) devrimle
 • 17)

  Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Osman dönemine ait değildir?

  A) Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir.
  B) Horasan ve Harzem yöreleri alınmıştır.
  C)  İlk İslam donanması oluşturulmuştur.
  D) İlk düzenli ordu kurulmuştur.
  E) Kur’an-ı Kerim çoğaltılmıştır. 
 • 18) Hakem olayı sonrasında;
  I. Şiiler
  II. Muaviyeler
  III. Hariciler
  verilenlerden hangisi veya hangileri ortaya çımıştır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 19)


  I. Abbasilerin ve Şiilerin yıkıcı faaliyetleri
  II. Önemli devlet görevlerine Emevi ailesi dışından insanların getirilmemesi
  III. Arap milliyetçiliği politikası
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Emevi Devletinin yıkılmasında rol almıştır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 20)


  I. İslam tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk devlet Osmanlıdır.
  II. Kerbela olayı sonucunda müslümanlar sünni ve şii olarak ikiye ayrılmıştır.
  III. Kerbela olayında Hz. Hüseyin ve beraberindekiler şehit edilmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder