2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) Aile içinde tüm işleri annenin yapması nasıl karşılanır?
  A)Adil değildir
  B)Adil bir uygulamadır
  C)Annenin görevidir
  D) Ev işini en iyi anne bilir.
 • 2)
  I. Haklarımız sıırlıdır.
  II. Problemlerimizi uzlaşı ile çözmeliyiz.
  III. İnsan kendine, topluma ve çevreye karşı sorumludur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3)
  I. Haklarımız devlet tarafından korunmaktadır.
  II. Bazı hakları doğuştan kazanıldığı gibi bazıları da sonradan kazanılır.
  III. Hakkımızı savunurken adaletli olmalıyız.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Okul temsilciğine aday olma
  II. Okula gitmek
  III. Yazın tatile gitmek
  Aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Seyehat hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Seçilme hakkı
 • 5)

  Günlük hayatta bir problemle karşılaştığımızda ilk olarak problemi ........................ ile çözmeye çalışmalıyız.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) uzlaşı
  B) kavga
  C) misilleme
  D) şikayet
 • 6) Muharrem on yaşında bir öğrencidir. Buna göre;
  I. Hafta sonları bir işte çalışmak
  II. Yemek masasının kurulmasında yardımcı olmak
  III. Kardeşinin ödevlerini yapmasında yardımcı olmak
  verilenlenlerden hangisi veya hangileri Muherrem'in görevleri arasında gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  I. Yaşama hakkı
  II. Sağlık hakkı
  III. Seyehat hakkı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hiç bir şekilde engellenemez?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Adaketin sağlandığı bir toplumda;
  I. Huzur
  II. Dayanışma
  III. Çıkarcılık
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Uzlaşı ile;
  I. Güven
  II. Saygı
  III. Dayanışma
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri artar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)

  Yasaların önünde dil, din ve ırk farketmeksizin herkesin eşit olması daha çok hangisi ile ilgiildir?

  A) Uzlaşı
  B) Adalet
  C) Saygı
  D) Sorumluluk
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi adil değildir?

  A) Sınıfta sadece erkeklere ders anlatmak
  B) Aynı işte çalışanların hepsinin aynı maaşı alması
  C) Evde iş bölümünde tüm kardeşlerin iş alması
  D) Tüm öğretmenlere saygılı davranma
 • 12)
  I. Sabah arkadaşlarımıza günaydın demek
  II. Yemek yerken sesli yememek
  III. Okula okul forması ile gelmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yazılı olamayan kurallar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 13)

  Aşağıda verilen durumların hangisinde uzlaşı gözlemlenemez?

  A) Hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
  B) Kişisel bakımlarımızı yaparken
  C) Sınıf başkanını seçerken
  D) Arkadaşımızla tartışırken
 • 14)

  Mertcan bahçede gezerken iki arkadaşının kavga ettiğini görmüş ve arkadaşarını uzlaştırmak istemiştir.

  Buna göre Mertcan'ın arkadaşları aşağıda verilenlerden hangisini yapmamalıdır?

  A) Bir birlerinin sözünü kesmemelidir.
  B) Bir birlerini saygıyla dinlemelidir.
  C) Bir birlerine sözlü olarak sataşmalıdır.
  D) Bir birlerine empati kurmalıdır
 • 15)

  Hande arkadaşları ile konuşurken arkadaşlarına babasının Rize'den yazlık aldığını söylemiştir.

  Buna göre Hande'nin babası hangi hakkını kullanımıştır?

  A) Seyehat hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Seçme hakkı
 • 16)

  Temel haklara sahip olmak için ................................... şarttır. Temel haklar yasalar ve kanunlarla güvence altına alınmaktadır.

  Yukarıda verien boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) insan
  B) çocuk
  C) yetişkin
  D) adil
 • 17)

  Uzlaşmanın temelinde ............................ vardır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) empati
  B) intikam
  C) saygı
  D) anlayış
 • 18)

  Kişinin istediği kişilerle telefon, internet veya mektup aracılığıyla iletişime geçme hakkıdır.

  Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi içindir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Seçme ve Seçilme hakkı
  C) Haberleşme hakkı
  D) Yerleşme hakkı
 • 19)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangili uzlaşı sürecinde kullanılabilecek ifadelerden biridir?

  A) Seni anlıyorum.
  B) Bu senin suçun.
  C) Senden nefret ediyorum 
  D) Sen oyun oynamayı beceremiyorsun
 • 20)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kadın ve erkek eşitliği için doğru değildir?

  A) Kadınlar erkekler gibi asker olabilir.
  B) Erkekler ev işleri yapmamalıdır.
  C) Erkek ve kadınlar aynı şartlarda çalışabilirler.
  D) Kadınlar erkeklerden, erkekler de kadınlardan üstün değildir.
Yorum Yap
Gönder