2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Zekâ Oyunları TESTİ

 • 1) SAYI BULMA: Verilen sayılar ile dört işlem ( + , - ./. x ) kullanarak hedef sayıya en kısa işlem adımı ile ulaşmaktır.

  HEDEF SAYI
  378

  VERİLEN SAYILAR
  9, 9 ,8 ,3 ,7 , 40 • 2)

  Bir çekmecede bulunan çoraplarla ilgili olarak;

  I. 10 çift beyaz çorap

  II. 10 çift gri çorap 

  bulunmaktadır.

  Mehmet gözleri kapalı şekilde bu çekmeceden aynı renkten bir çift çorap alacaktır.

  Buna göre Mehmet en az kaç tane bu çekmeceden çorap çekmelidir ki aynı renkten bir çift çorabı olsun?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
 • 3)

  Aşağıda verilen şekil matematiği sorusunda her şekil bir sayıyı simgelemektedir. Bu şekiller; çember, kare, altıgen ve üçgendir. 

  Bu şekiller arasında bazı matematiksel işlemler yapılıp verilen eşitlikler sağlanmıştır.

  Buna göre hangi şekline (çember, kare, altıgen ve üçgen) hangi sayıya denk geldiğini bularak sağ tarafta verilen yerlerine yazınız.


 • 4)

  Aşağıda verilen her bir saat bir örüntüye göre verilmiştir. 

  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangi saat getirilmelidir?

  A) 1.11
  B) 2.03
  C) 1.05
  D) 2.16
 • 5)

  Aşağıda verilen şekilde her harf ve sayı bir örüntüye göre dizilmiştir.

  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) E
  B) 4
  C) D
  D) 8
 • 6)

  Yukarıda verilen çember sekiz eşit dilime ayrılmış ve her dilim içine sayılar yerleştirilmiştir. Bu sayılar belirli bir örüntüye göre yazılmıştır.

  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere aşağıda verilen sayılardan hangisi getirilmelidir?

  A) 84
  B) 92
  C) 106
  D)112
 • 7)

  Zeka oyunları ile ilgili bir yarışmada yarışmacıya aşağıdaki şekil veriliyor. 

  Yarışmacıya; her kare içerisindeki sayıların belirli bir örüntü üzerine yerleştirildiği ve her karenin ayrı ayrı olarak incelenmesi gerektiği söyleniyor.

  Buna göre yarışmacı doğru cevabı verebilmesi için soru işareti ile gösterilen yere hangi sayıyı getirmelidir?

  A) 0
  B) 1
  C) 2
  D) 3
 • 8)

  Aşağıda verilen şekil matematiğinde her şekil bir sayıyı simgelediğine göre hangi sayıya hangi şeklin denk geldiğini bularak sağ tarafta verilen kutucuklara yazınız.

 • 9)

  Yukarıda verilen şekil matematiğinde her şekil bir sayıyı simgelemektedir.

  Buna göre bu bu dört şeklin (altıgen, kare, çember ve üçgen) simgelediği sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 13
  B) 16
  C) 18
  D) 20
 • 10)

  Aşağıdaki şekil matematiği verilmektedir.

  Yukarıda verilen işlemlere göre;

  I. Üçgen + altıgen = 7

  II. Altıgen - çember = 4

  III. Kare X çember = 12

  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder