2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Zekâ Oyunları TESTİ

 • 1) SAYI BULMA: Verilen sayılar ile dört işlem ( + , - ./. x ) kullanarak hedef sayıya en kısa işlem adımı ile ulaşmaktır.

  HEDEF SAYI
  378

  VERİLEN SAYILAR
  9, 9 ,8 ,3 ,7 , 40 • 2) Aşağıda verilen şekilden yola çıkarak hangi kertenkelenin hangi sayıyı temsil ettiğini bulunuz.
  Not: Her sütun sonundaki sayı o sütundaki kertenkelelerin toplamını göstermektedir.

 • 3)

  Aşağıda verilen 9X9'luk sudokuyu üzerinde tamamlayınız.

 • 4)

  Aşağıda verilen şekil örüntüsünde soru işareti ile gösterilen yere hangi şekil getirilmelidir?

  A) C

  B) B

  C) A

  D) Hiç biri

 • 5)

  Aşağıda verilen işlem kutusunu kurallarına uygun olarak doldurunuz.

  Kural;

  I. Her satır ve sütundaki sayıların toplamları 60 olacak şekilde sayılar girilmelidir.

 • 6)

  Yukarıda verilen şekil sudoksunu verilen şekilleri aşağıda verilen şekilleri çizerek veya isimlerini yazarak doldurunuz.

  -

 • 7)

  Aşağıda verilen şekil sudokusunu kurallarına uygun olarak üzerinde tamamlayınız.

  Kurallar:

  I. Etrafı kalın çizgilerle çizilmiş sınırlar içerisinde her şekilden birer tane olmalı.

  II. Aynı satırda ve aynı sütunda her şekilden sadece bir tane olacak

  III. Sağa veya sola çaprazlamada her şekilden sadece bir tane olacak.

 • 8)

  Yukarıda verilen şekil sudokusunu aşağıda verilen şekilleri girerek üzerinde tamamlayınız.

 • 9)

  Yukarıda verilen işlem bulmacasını, aşağıda verilen matematiksel işlemlerin sonucunu bularak soldan sağa ve yukarıdan aşağı olacak şekilde üzerinde tamamlayınız. (Across: soldan sağa, down: yukarıdan aşağı)

 • 10)

  Yukarıda verilen şekilleri kullanarak aşağıda verile şekil sudokusunu üzerinde tamamlayınız.

Yorum Yap
Gönder