2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)


  I. Camiler
  II. Hamamlar
  III. Mezarlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam mimarisinin ürünleri arasındadır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Musab Bin Umeyr ile ilgili olarak;
  I. Mekke'nin zenginlerindendi
  II. Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunmuştur.
  III. Medinelilere İslam'ı anlatmıştır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Ashab-ı Kehf ile ilgili olarak;
  I. Ashâb-ı Kehf, İsa aleyhisselâm’ın tebliğ ettiği din üzere amel eden birkaç gençtir.
  II. Eshabı kehf gençleri dinlerini korumak için dağda bir mağaraya sığınmışlardır
  III. Allah onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret için 51yıl mağarada uyutmuştur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)

  Hz Muhammet Hayber Kalesinin fethinin son gününde beyaz sancağı Hz Ali’ye vermiş ona bir zırh giydirmiş ve  “"Allah, sana fetih nasip edinceye kadar çarpış. Sakın arkana dönme." Diye buyurmuştur. Hz Ali bu sözün üzerine Hayber Kalesinin fethini sağlamıştır.   Daha önce sancağı alarak kaleyi fethe giden ve feth edemeden geri dönenler olduğu için bu fetihten sonra Hz Ali’ye  “ ................................." denmiştir.   

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Faruk
  B) Dağların aslanı
  C) Haydarı Kerrar
  D) Zinnureyn
  E) es-Sıddîk 
 • 5)

  I.Akabe biatından sonra Musab Bin Umeyri .............................. Islam'ı öğretmen amacıyla gönderilmiştir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Habeşistan'a
  B) Medine'ye
  C) Yemen'e
  D) Taif'e
  E) Mekke'ye
 • 6)

  ''Eşyada asıl olan ibahadır" cümlesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Haram olarak belirtilmemiş şeyler mekruhtur
  B) Haram olarak belirtilmişlerin dışında bulunanlar helaldir.
  C) Haram olarak belirtilmemiş eşyalar,sanat ürünleri Islam'da kullanılabilir.
  D) Sanat eserlerine Islam'da yer verilmemiştir.
  E) Helal olarak belirtilmiş sanat eseri bulunmamaktadır.
 • 7)


  I. Her âyet için bir nüzul sebebi vardır. 
  II. Nüzul sebeplerini bilmenin yolu sahih hadislerdir.
  III. Nüzul sebeplerinin bilinmesi, âyetlerin anlamının ve emredilen şeyin hikmetinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sebeb-i nüzul için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)

  Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)

  Yukarıda verilen ayetle ilgili olarak;

  I. Allah sürekli yaratma gücüne sahiptir.
  II. Evrende bulunan her şeyin yaratıcısı Allah'tır.
  III. Allah yarattıktan sonra, yaratılanları kendi haline bırakmıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E )I, II ve III
 • 9)


  I. Peygamberimizle 8 yıl evli kalmıştır.
  II. Hiç çocuğu olmamıştır.
  III. Peygamberimize peygamberlik geldikten 4 yıl sonra evlenmiştir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Aişe için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E ) I, II ve III
 • 10)

  Peygamberimizin Yemen'e kadı(hakim) olarak görevlendirdiği sabahe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Musab
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Muaz
  E ) Hz. Ömer
 • 11)

  “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.” (Rum suresi, 41. ayet)

  Yukarıda verilen ayet ile ilgili aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Allah evreni kusurlu yaratmıştır.
  B) Allah evreni yarattıktan sonra başı boş bırakmıştır.
  C) Allah evreni kusursuz yaratmıştır ancak insanlar evrenin dengesini bozmaktadır.
  D) Allah insanların evrenin dengesini bozmasını istemektedir.
  E ) Allah evrendeki dengeyi sürekli korumuştur.
 • 12)

  * Peygamberimiz onu himaysi altına almış ve büyütmüştür.

  * Peygamberimizin kızı ile evlenmiştir.

  * Peygamberimizin sancaktarlığını yapmıştır

  Yukarıda özellikleri verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Zeyd
  C) Hz. Muaz
  D) Hz. Ebubekir
  E ) Hz. Hasan
 • 13)


  *. Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır
  *. Erkeklerin, kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır
  Yukarıda verilen hadisler;

  I. Kul hakkı

  II: Anne baba hakkı

  III. Çalışmanın erdemi

  verilenlerden hangisi veya hangileri üzerinde durmaktadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 14)

  “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(Al-i İmrân suresi, 103. ayet)

  Yukarıda verilen ayette altı çizili sözcük için hangisi doğrudur?

  A) Hadislere
  B) Sünnete
  C) Kuran'a 
  D) İlmihale
  E) Doğaya
 • 15)

  Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür

  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mizaç
  B) Kişilik
  C) Ahlak
  D) İnfak
  E) Tehvid
Yorum Yap
Gönder