2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Mekke müşriklerinin dinlerini yaşamak isteyen Müslümanlara baskı yapması, onlara özgürlük tanımaması sonucu Peygamber efendimiz peygamberliğinin 5. yılında sahabelerine nereye hicret etmelerini öğütlemiştir?
  A) Medine
  B) Yemen
  C) Habeşistan
  D) Yasrib
  E) İran
 • 2)

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?  Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

  Yukarıda verilen sure ile ilgili olarak;

  I. Sure Fil vakası için indirilmiştir.

  II. Fil vakası peygamberimiz 5 yaşındayken yaşanmıştır.

  III. Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin başına gelmiş bir olaydır.

  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Suffe ile ilgili olarak;
  I. İlk medresedir.
  II. İslam tarihinin ilk eğitim kurumudur.
  III. İslam ilminin öğrenilmesinde ve İslam'ın yayılmasında büyük rol oynamıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)

  Allâh Resûlü, İslâm’ı teblîğ etmek ve öğretmek maksadıyla etrâfındaki kabîlelere muallimler gönderirdi. Fakat gönderdiği bâzı muallimler, ihânete mâruz kalmıştı. Bu ihânetlerin en büyüklerinden biri; ...................................... dır: On kişilik bir müslüman öğretici grubunun müşrikler tarafından hile ile pusuya düşürülerek şehit edildikleri olaydır. 

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fil olayı
  B) Reci olayı
  C) Miraç olayı 
  D) İsra olayı
  E) Bi’rimaune olayı
 • 5) İslam tarihine Bi'rimaune faciası olarak geçen olayla ilgili olarak;
  I. 70 kişilik mümin kafilesi şehit edilmiştir.
  II. Süleymanoğulları kabilesi tarafından şehit edilmişlerdir.
  III. Müslümanlar barış antlaşması yapmıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. İslam tarihinin ilk öğretmenidir.
  II. Zeki ve akıllıydı
  III. Güler yüzlü ve peygamberimizi çok seven bir sahabeydi.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Mus'ab Bin Umeyr için doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Mescidi Nebi yapıldı
  II. İlk kez nüfus sayımı yapıldı
  III. Bedir savaşı yapıldı
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri hicretin 1. senesinde gerçekleşmiştir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8)

  Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) Kitapta Musa’yı da an gerçekten O Allah tarafından ihlâsa erdirilen/ihlâsa ermiş (muhlasan) bir kul idi, resul ve nebi idi
  B) O, sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalblerinize va kalbi temayüllernize bakar.
  C) Bütün bunları sayıp dökmeyi bırak; gücünüzün yettiği nisbette ibadet etmeniz size yeter. Allah’a yemin ederim ki, siz bıkıp usanmadıkça, Allah da bıkıp usanmaz (sevap vermeye devam eder)
  D) Her zaman amelleriniz de ihlası gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul eder.
  E) Dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter.
 • 9)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Hayânın pek çok mertebesi vardır.
  B) Hayâ, kötülüklerden ve her istediğini yapmaktan alıkoyan insanî bir duygu ve takvânın ayrılmaz bir parçasıdır
  C) Haya tek kısımdan oluşur ve bu kısma fıtri haya denir.
  D) Kul, hayâ sâhibi olmadıkça takvâ sâhibi olamaz.
  E) Hayânın îmân ile de sıkı bir alâkası mevcuttur.
 • 10)
  I. Nebiyy-i zî-şân Efendimiz örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha hayâlı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bu durum, mübârek vech-i pâkinden hemen anlaşılırdı.
  II. Hayâ ancak hayır kazandırır.
  III. Hayânın hepsi hayırdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri haya ile ilgilidir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Peygamberimiz için doğru değildir?

  A) Babasını doğmadan kaybetmiştir.
  B) Süt annesinin yanında 2 yıl kalmıştır.
  C) 6 yaşında annesini kaybetmiştir.
  D) İlk eşi Hz. Hatice'dir 
  E) Annesinin vefatından sonra dedesiyle 8 yaşına kadar yaşamıştır.
 • 12)

  Ashabı Suffe kimlere denir?

  A) Savaşlarda sancaktarlık yapanlara
  B) Diğer ülkelere mesaj taşıyanlara
  C) Köle iken sonradan özgür olanlara
  D) Peygamberimizi doğrudan görenlere
  E) İslam ilmini öğrenip öğretenlere
 • 13)

  Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) Suffe
  B) Musab bin Umeyr
  C) Akaba biatı
  D) Reci olayı
  E) Bi’rimaune olayı
Yorum Yap
Gönder
 • ben zeyno
 • 2020-11-18

iyi