2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1)


  I. Akarsu, özellikle dik yamaçlarda yatağını derine doğru aşındırır
  II. Akarsuların yeryüzünün Ģekillendirdiği arazilere akarsu (flüvial) topoğrafyası denir
  III. Akarsu aĢındırmasının ulaĢtığı son seviyede yatağın profilinin sabit hale gelmesine denge profili

  denir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 2) Denge profiline ulaşmış akarsular;
  I. Yatak eğimi artar
  II. Akış hızı ve hidroelektrik potansiyeli düşer
  III. Ulaşıma elvirişli hale gelir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 3)

  Verilen vadi türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boğaz Vadi
  B) Kanyon Vadi
  C) Çentik Vadi
  D) Tabanlı Vadi
  E) Asimetrik vadi
 • 4)

  Volkanik bölgelerde bulunan tüflerin sel suları tarafından aşındırılmasıyla peri bacaları oluşur.

  Buna göre;
  I. Nevşehir
  II. Ürgüp 
  III. Göreme
  verilen yerleşim yerlerinden hangisinde veya hangilerinde peri bacaları oluşumu görülür?

  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5)

  Akarsular, taşıdıkları malzemeyi denize veya göle ulaştıkları yerde biriktirir ve denizin sığ yerlerinde ............................. meydana getirir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) dağ eteği ovası
  B) dağ içi ovaları
  C) taban seviyesi ovası
  D) deltaları 
  E) ırmak adası
 • 6)

  Bu kayaçlar; kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu oluşan kayaçlardır. Örnek şekildeki gibi;


  Yukarıda açıklaması verilen kayaç türü hangisidir?

  A) Tafoni
  B) Şahit kaya
  C) Mantar kaya
  D) Hamada
  E) Yardang
 • 7)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Karstik şekiller sade yer altında gözlemlenir.
  B) Karstik bölgelerde su düdenlerden yer altına sızar
  C) Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesi ile meydana gelen çukurluklara obruk adı verilir.
  D) Sular tarafından çözünen kalker tabakası üzerinde lapya denir.
  E) Bazı durumlarda polyelerin uzunluğu kilometreleri bulabilir.
 • 8)

  Dağların kıyı çizgisine dik uzandığı bölgelerde enine kıyılar meydana gelir

  Bu tip kıyılarla ilgili olarak;
  I. Körfez sayısı
  II. Ada sayısı 
  III. Koy sayısı
  verilenlerden hangisi veya hangileri fazlaca görülür?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 9)

  Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadiler, denizin yükselmesi sonucunda sular altında kalır. Böylece denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünümü alarak dalmaçya tipi kıyılar oluşturur. 

  Buna göre;
  I. Çanakkale boğazı
  II. Adriya kıyıları
  III. Antalya kıyıları
  verilen yerlerden hangisinde veya hangilerinde dalmaçya tipi kıyı görünür?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 10)

  Şekilde verilen kıyı tipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Dalmaçya kıyı tipidir
  B) Ria kıyı tipidir
  C) Boyuna kıyı tipidir 
  D) Enine kıyı tipidir
  E) Haliçli kıyı tipidir
 • 11)

  Genellikle sıcak su kaynaklarının yakınında ve kalsiyum karbonatlı suların yayılarak aktığı alanlarda, kirecin çökelmesi ile oluşan basamaklara traverten denir.

  Buna göre aşağıda verilen yerleşim yerlerinden hangisinde daha çok traverten görülür?

  A) Kızören
  B) İnsuyu
  C) Çankırı
  D) Pamukkale
  E) Damlataş
 • 12)

  Aşağıda verilen platolardan hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A) Yazlı Kaya platosu
  B) Cihan Beyli platosu
  C) Çatalca-Kocaeli platosu
  D) Taşeli platosu
  E) Bozok platosu
 • 13)


  I. Silifke
  II. Tefenni
  III. Muğla
  Yukarıda verilen ovalardan  hangisi veya hangileri karstik yapılıdır?

  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 14)

  Göllerin suları acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olabilir.

  Buna;
  I. İklim koşulları
  II. Gölün fiziksel yapısı
  III. Gölün beslenme kaynakları
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri sebep olabilmektedir?

  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 15)

  Heyelan sırasında sürüklenen malzemenin bir çukurluğun önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir. 

  Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisinde heyelan gölleri daha çok gözlemlenir?

  A) Akdeniz
  B) Ege
  C) İç Anadolu
  D) Doğu Anadolu
  E) Karadeniz
 • 16)

  Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi debiyi etkileyen unsurlardan biri değildir?

  A) İklim
  B) Yeraltı kaynakları
  C) Buharlaşma
  D) Yatak eğimi
  E) Yağış türü
 • 17)

  Şekilde verilen yeraltı su kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karstik kaynaklar
  B) Fay kaynağı
  C) Gayzer
  D) Vadi kaynağı
  E) Artezyen
 • 18)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Karedeniz için doğru değildir?

  A) Tuzluluk oranı fazladır.
  B) Kıyıda girinti-çıkıntı, koy-körfez azdır.
  C) Kıta sahanlığı dardır
  D) Falezler fazladır. 
  E) Deniz turizmi gelişmemiştir. 
 • 19)

  Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşum yönüyle diğerlerinden farklıdır?

  A) Tuz Gölü
  B) Manyas Gölü
  C) Eber Gölü
  D) Kilimli Göl
  E) Hazar Gölü
 • 20)


  I. Yeşilırmak - Kılıçkaya
  II. Manavgat - Aslantaş
  III. Gediz Nehri - Demirköprü
  Yukarıda verilen nehir ve üzerinde inşa edilen baraj eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder