2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kelam
  B) Kur’an-ı Kerim
  C) Hadis
  D) İslam tarihi
 • 2) 2. Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “….Babacığım ! Sana emredileni yerine getir,inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir?
  A.Hz.İshak
  B. Hz. İbrahim
  C. Hz. Yakup
  D.Hz. İsmail
 • 3) 3. Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;ulul-Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ?
  A.Hz.İshak
  B. Hz. İbrahim
  C. Hz. Yakup
  D.Hz. İsmail
 • 4) 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
  A)Kur’an son ilahi kitaptır.
  B)Kur’an’ın okunması ibadettir.
  C)Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.
  D)Kur’an Allah kelamıdır.
 • 5) .Hangisi Kur’ân-ı Kerîm’in belli başlı bir özelliği değildir ?
  A)Allah kelamıdır.
  B)Okunması ibadettir.
  C)İndirildiği şekliyle günümüze kadar ulaşmış bir ilâhî kitaptır.
  D)Bazı âyetleri değiştirilmiştir.
 • 6) “Niçin Kur’an’ı okumalıyız ?” sorusunun cevabı hangisi olamaz ?
  A) Ölülere okumak için
  B)Dinimizi öğrenmek için
  C)Şirke düşmemek için
  D)Allah’ın sevgisini,rızasını kazanmak için
 • 7) -Sizin en hayırlınız ……………………….……………’i öğrenen ve öğretendir.”
  (Boş olan yere aşağıdaki kelimelerden hangisini getirmeliyiz ?)

  A)Dînî ilimleri
  B)Salih amel
  C)Cemaati
  D)Kur’ân-ı Kerîm
 • 8) Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?
  A.)Kıssa
  B.)Destan
  C.)Efsane
  D.)Hadis
 • 9) Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
  A.)ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
  B)خ ص ض ط ظ غ ق ل
  C.)خ ق غ ل ض ص ط ظ
  D.)خ ص ض ط ظ غ ق
 • 10) İslam peygamberi Hz Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanır ?
  A.)Hz.İbrahim-Hz.İshak
  B.)Hz.İbrahim-Hz.İsmail
  C.)Hz.Musa-Hz.İsa
  D.)Hz.Yakup-Hz.Yusuf
 • 11) .Peltek harfler hangi seçenekte verilmiştir?
  a) ﺙ - ﺬ - ﻇ
  b) ﻇ - ﺶ- ﺬ
  c) ﺰ - ﺱ - ﺹ
  d) ض - ص - ذ
 • 12) Hangisi dudak harfidir?
  a) ﺡ
  b) ﺐ
  c) ﻍ
  d) ي
 • 13) Aşağıdakilerden hangisinin harekesi üstün'dür?
  A) بُ
  B) بِ
  C) بَ
  D) بًا
 • 14) Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
  a) ا
  b) و
  c) ى
  d) ء
 • 15) اَبْصَا رٌ kelimesindeki hangi harf uzatılarak okunur?
  A) ت
  B) ص
  C) ر
  D) ب
 • 16) يَصِفُونَ kelimesindeki uzatma harfi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)و
  B) ص
  C) ي
  D) ن
 • 17) Üstün harekesi , harfe hangi sesleri verir?
  A)ince harfe "E" Kalın harfe "A" sesi verir
  B)ince ve Kalın harfe "A" sesi verir
  C)ince ve Kalın harfe "E" sesi verir
  D) ince harfe "Ü" Kalın harfe "U" sesi verir
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif ( ا, و, ى) harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
  A. Bu harflerin cezimli olması
  B. Bu harflerin harekesiz olması
  C. Bu harflerin harekeli olması
  D. Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
 • 19) Kur’an’a göre insanları diğerle­rinden ayıran, kula Allah katında saygınlık kazandıran özelliklerden birisi de ____________dır, Allah’a yöneliştir. Bu konuyla ilgili Furkan suresinin 77. ayetinde şöyle buyrulur:
  “(Ey Muhammed!) De ki: ____________nız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!”

  Yukarıdaki boşluklara hangi kavram gelmelidir?

   A) Dua         
  B) Tesbih        
  C) Zikir        
  D) Tahmid
 • 20) Hz. İsmail ile ilgili olarak;
  I.  Hz. İbrahim'in oğludur.
  II.  Peygamberdir.
  III. Hz. İbrahim Hz. İsmail'i kurban etmeye götürmüş yalnız bıçak kesmemiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder