2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)

  Kuran'da bulunan ayetlerin oluşturduğu bölümlere ...................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sure

  B) cüz

  C) hatim

  D) ayet

 • 2)
  I. Son ilahi kitaptır
  II. Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.
  III. Allah tarafından gönderilmiştir
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Kuranı Kerim için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3)
  I. Abdulmüttalip
  II. Ebu Bekir
  III. Abdullah
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Peygamber efendimizin büyüklerindendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Cahiliye dönemi ile ilgili olarak;
  I. İnsanların can ve mal güvenliği yoktu
  II. Kabilecilik yaygındı
  III. Putperestlik yaygındı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5)
  I. Peygamberimizin Mekke'de dünyaya geldi
  II. 20 Haziran 571'de doğdu
  III. Dünyaya geldiği gece Berat Kandili olarak kutlanmaktaır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6)

  Peygamber efendimiz kaç yaşına kadar süt annesi ile beraber yaşamıştır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 • 7)
  I. Ebu Talip
  II. Abdulmüttalip
  III. Halime
  Peygamber efendimiz yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin yanında yaşamıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)

  Peygamber efendimiz annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar .................................. yaşamıştır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Abdulmüttalip
  B) Ebu Talip
  C) Halime
  D) Ebu Bekir
 • 9)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamberimizin babası peygamberimiz üç yaşındayken vefat etmiştir.
  B) Muhammed ismini peygamberimizin dedesi vermiştir.
  C) Peygamberimiz süt annesinin evine bolluk ve bereket getirmiştir.
  D) Peygamberimiz 6 yaşındayken annesini kaybetmiştir.
 • 10)

  Müslümanlar için kutsal sayılan Kabe hangi şehirde bulunur?

  A) Medine
  B) Taif
  C) Mekke
  D) Yesrib
 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi farz namazlarından biri değildir?

  A) Sabah namazı
  B) Akşam namazı
  C) Cenaze namazı
  D) Yatsı namazı
 • 12)

  Cenaze namazları dışında kılınan bütün namazlarda okunan sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alak suresi
  B) Fatiha suresi
  C) Yasin suresi
  D) Amentü suresi
 • 13)

  Cahiliye döneminde Hz. İbrahim'in yolundan giden ve hak dine inanan kişilere ne denirdi?

  A) Münafık
  B) Yahudi
  C) Bedevi
  D) Hanif
 • 14)

  Kuran'ı Kerimin her 20 sayfalık bölümüne ................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet
  B) sure
  C) hatim
  D) cüz
 • 15)

  Kuranı Kerim ........................ suresi ile başlar ve ........................ suresi ile biter.

  Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) bakara - kevser
  B) fatiha - sübhaneke
  C) kevser yasin
  D) fatihe - bakara
Yorum Yap
Gönder