2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1)

  İnsanların, hayvanların ve araçların ulaşım yolları üzerindeki hâl vehareketlerine “trafik” denir

  Buna göre;

  I. Hayvanlar

  II. İnsanlar

  III. Binalar

  verilenlerden hangisi veya hangileri trafiğin unsurları arasındadır?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 2)
  I. Devletlerin trafikleilgili yazılı kuralları bulunmaktadır.
  II. Trafik düzenini ve trafikte bireylerin güvenliğini yalnızca yazılı kurallarla sağlamak mümkündür.
  III. Her vatandaşın sosyal ve ahlaki görevi olan millî ve manevi değerler, trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli etmenlerdir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 3) Güvenli ve anlaşılabilir bir trafik ortamı için sürücü ve yayalar;
  I. Empati yapabilmeli
  II. Öfke duygusuna hâkim olmalı
  III. Sen dilini konuşmalı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini yapmalıdırlar?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 4)

  Toplu taşıma araçları ile ilgili olarak;
  I. Araç, durakta veya kaldırımda beklenmeli

  II. Kapılara ani ve hızlı hareket edilmeli

  III. Araçtan inilecek yere yaklaşıldığında 

  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini yapmalıdırlar?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
 • 5)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Okul servis araçlarının arkasında “okul taşıtı” yazısı bulundurulmalıdır
  B) Okul servis araçlarının kapıları, şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.
  C) Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler bulundurulmalıdır.
  D) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri, taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
  E) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmamalı, camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılmalıdır.
 • 6)

  Kara yolundan yararlananlara trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla uymaları gereken yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalara trafik tanzim işaret levhaları denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaret levhalarından biri değildir?

  A) Yol ver
  B) Girişi olmayan yol
  C) Yaya geçidi
  D) Bisiklet giremez
  E) Taşıt trafiğine kapalı yol
 • 7)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Gevşek malzemeli zemin
  B) Tehlikeli eğim
  C) Gevşek şev
  D) Dikkat
  E) Düşük banket
 • 8)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Geçiş yok
  B) Kontrolsüz kavşak
  C) Kontrolsüz demir yolu geçidi
  D) Dikkat
  E) Trafik sıkışıklığı
 • 9)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Öndeki taşıtı geçebilir
  B) Sollama yapılabilir
  C) Öndeki taşıtı geçmek yasaktır
  D) Çift şerit yol
  E) Geçme yasağı sonu
 • 10)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Mecburi yaya yolu
  B) Mecburi okul geçidi
  C) Mecburi yaya yolu sonu
  D) İleri mecburi yön
  E) Mecburi okul geçidi sonu
 • 11)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi sonu
  B) Otoyol
  C) Otoyol sonu
  D) İleri mecburi
  E) İleri çıkmaz yol
 • 12)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Otoyol
  B) Anayol
  C) Kavşak
  D) Ara yol
  E) Yerleşim alanı
 • 13)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Üst geçit
  B) Yaya geçidi
  C) Alt geçit
  D) Metro girişi
  E) Tren girişi
 • 14)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Yaya geçidi
  B) Yaya geçidi sonu
  C) Araç giremez
  D) Yaya giremez
  E) Mecburi yaya yolu
 • 15)

  Verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Dikkat
  B) Dur
  C) Bekle
  D) Yol ver
  E) Girişi olmayan yol
Yorum Yap
Gönder