2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıda duyu organlarımız ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Etrafımızda olanları algılamamızı sağlar.
  B) İnsan sağlığı için zararlıdır.
  C) Beş tane duyu organımız vardır.
 • 2) Işık ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Cisimleri görebilmemiz için gereklidir.
  B) Doğal ve yapay kaynaklı olabilir.
  C) Güneş yapay bir ışık kaynağıdır.
 • 3) Aşağıda verilen durumların hangisinde sesin şiddeti azalır?
  A) Uçağın iniş yapması
  B) Arabanın çalıştırılması
  C) Geminin uzaklaşması
 • 4) Aşağıda verilen ses kaynaklarından hangisi yapay ses kaynağıdır?
  A) Gök gürültüsü
  B) Şelaleden gelen ses
  C) Zilin sesi
 • 5) Etrafımızda gördüğümüz alanların insanlar tarafından oluşturulmasına yapay çevre denir.
  Aşağıdakilerden hangisi yapay çevre değildir?

  A) Oyun parkları
  B) Barajlar
  C) Göletler
 • 6) İnsan eli değmeden oluşan çevreye ne denir?
  A) Yapay çevre
  B) Suni çevre
  C) Doğal çevre
 • 7) Su kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kullanılmış yağları evin su giderine döküldüğünde su kirliliği olur.
  B) Su kirliliği canlılar için büyük bir tehdittir.
  C) Arabaların egzozlarından çıkan gazlar su kirliliğine sebep olur.
 • 8) Hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A) Çöpleri yakmalıyız.
  B) Ağaç dikmek
  C) Parfümü çok kullanmamalıyız.
 • 9) Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz?
  A) Çay
  B) Azot gazı
  C) Talaş
 • 10)

  Güneş bir ............................ ışık kaynağıdır.

  Yukarıda verilen boşluğua hangisi getirilmelidir?

  A) doğal

  B) yapay

  C) geçici

 • 11) Canlıların ortak özellikleri ile ilgili olarak;
  I. Hareket ederler
  II. Beslenirler
  III. Dünyada yer kaplarlar
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 12)
  I. Bitkiler
  II. İnsanlar
  III. Hayvanlar
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya canlı türleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 13)

  Görsele göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Sert maddedir
  B) Kırılgandır
  C) Esnektir
 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi canlıları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

  A) Üremeleri
  B) Solunum yapmaları
  C) Boşlukta yer kaplamaları
 • 15)

  Verilen madde ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?

  A) Yumuşak bir maddedir.
  B) Kırılgandır.
  C) Pürüzsüzdür.
 • 16) Sıvılarla ilgili olarak;
  I. Akışkandırlar
  II. Bulundukları kabın şeklini alırlar
  III. Sıkıştırılabilirler
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 17)

  Bitkiler .......................... ürerler.

  Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) kökleriyle
  B) tohumlarıyla
  C) yapraklarıyla
 • 18)

  Bitkiler .......................... solunum yaparlar.

  Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) kökleriyle
  B) gövdeleriyle
  C) yapraklarıyla
 • 19)

  Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
 • 20)

  Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ses kaynağıdır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
Yorum Yap
Gönder