2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim’in indirilişi ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Kur’an toptan indirildi
  B) Kur’an Kadir Gecesi indirilmeye başlandı
  C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirildi
  D) Kur’an yirmi üç senede indirildi.
 • 2) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.S.)’a küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?
  A) Çalışkan olduğu için
  B) Peygamber olduğu için
  C) Güvenilir olduğu için
  D)Vahiy aldığı için
 • 3) Kur’an-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
  A-Dinimizin özünü kavrarız.
  B-Rabbimizle iletişim kurarız.
  C-Bütün İbadetlerin nasıl yapılacağını öğreniriz.
  D-İlahi mesajlara ulaşırız.
 • 4) Hz. Muhammed’e ilk vahiy nerede gelmiştir?
  A) Hira Mağarası
  B) Medine’de
  C) Medine’de
  D) Kabe’de
 • 5) Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir?
  A)Kıssa
  B)Destan
  C)Efsane
  D)Hadis
 • 6) Med (uzatma ) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  a)ا- د – ي
  b) ل- ر ن-
  c) ا- و- ي
  d)و- ي
 • 7) Bir önceki harfin harekesi üstün olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?
  a) ا
  b) و
  c) ى
  d) ء
 • 8) Med harflerinden sonra, sebeb-i medden hemze gelir ve med harfi ile ayrı ayrı (farklı) kelimede bulunursa bu medde ne ad verilir?
  A) Medd-i Muttasıl
  B) Medd-i Munfasıl
  C) Medd-i Tabii
  D) Medd-i lîn
 • 9) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tenvin bulunmamaktadır?
  a)اَحَدٌ
  b)الصَّمَدُ
  c) كُفُواً
  d)رَحْمَةً
 • 10) Kur’an’ın güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir ?
  A)Telaffuz
  B)Kıraat
  C)Tilavet
  D)Hidayet
 • 11) Kur’an’ı layıkıyla ve usulüne uygun olarak okuma ilmine ne denir ?
  A)Psikoloji
  B)Hadis
  C)Tefsir
  D) Tecvid
 • 12) Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
  A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
  B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
  C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  D) خ ق غ dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
 • 13) Tecvid ne demektir?
  A)Kur'an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
  B)Güzel sesle Kur'an okumak
  C)Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması
  D) Kur'an-ı Kerimi gelişi güzel okumak
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin harekesiz olması
  C) Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
 • 15) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’an’ın tam olarak tanımı verilmiştir?
  A) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Cebrail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
  B) Kur’an-ı Kerim, Hz Musa’ya indirilmiş ilahi kelamdır.
  C) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e indirilmiş bir kitaptır.
  D) Kur’an-ı Kerim, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e melek Mikail (a.s.) vâsıtasıyla indirilen, okunmasıyla ibadet yapılan, ilâhî kitabın adıdır.
 • 16) Uzun bir yolculuğun ardından hiç kimsenin yaşamadığı, dağlarla çevrili, hiçbir ekinin, meyve
  ve sebzenin yetişmesine elverişli olmayan, su kaynağı bulunmayan bir yerde konakladılar. Hz. Hacer şaşkındı. Kucağında İsmail’i emziriyordu. İbrahim (a.s.) Hacer’in yanına bir su tulumu ve içinde hurma bulunan bir torba bıraktı.

  Yukarıdaki parçada bahsedilen yer neresidir ?

  A. Medine
  B. Şam
  C. Mekke
  D. Taif
 • 17) Hz. İbrahim ile ilgili olarak;
  I.  Döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermiştir.
  II.  Ululazm olarak bilinen peygamberlerdendir.
  III. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in büyük dedesidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 18) Müzzemmil suresi ile ilgili olarak;
  I. Adını “örtünüp bürünen” anlamından almıştır.
  II. Kendini yeterli ve üstün gören, Alah’a karşı nankör olan insanların cezalandırılacağını belirtir. 
  III. Gece namaz kılmak, Kur’an’ı güzel okumak ve Kur’an’la meşgul olmayı içerir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 19) Müddessir suresi ile ilgili olarak;
  I. Kıyamet günü sıkıntılarından bahsetmiştir.
  II. Hz. Peygamber’in dini tebliğ görevi, inkârcıların uyarılması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir.
  III. Peygamber’in açıktan ibadet yaptığı dönemde indirilmiştir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 20) Kur’an’ın güzel bir ses ve tarzla okunmasına denir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıraat
  B) Tilâvet
  C) Secde
  D) Tecvid
Yorum Yap
Gönder