2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Pusula ile ilgili olarak;
  I. Yönler, en güvenilir şekilde pusula ile bulunur.
  II. Pusula, şekil olarak saate benzer. 
  III. Ortasında sağa, sola hareket eden bir ibre vardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 2) Yönlerle ilgili olarak;
  I. Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları kuzey yönüne bakar.
  II. Karıncalar yuvalarının toprak yığılı kısmı kuzey; yuvanın ağzı güneyi gösterir. 
  III. Ayı inlerinin girişi güney yönündedir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 3) Bir haritaya yüzümüzü döndüğümüzde;
  I. Üst kısım kuzeyi gösterir
  II. Sağ taraf batıyı gösterir
  III. Alt kısım güneyi gösterir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 4) Sabah Güneş doğduğunda, yüzümüzü Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açtığımızda sağ tarafımız ............. gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) doğu
  B) batı
  C) kuzey
  D) güney
 • 5) Pusula ibresinin renkli ucu, daima ................ gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) doğuyu
  B) batıyı
  C) kuzeyi
  D) güneyi
 • 6) Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) konum
  B) kroki
  C) yön
  D) koordinat
 • 7)
  I. Asker uğurlama
  II. Kına gecesi
  III. Sünnet törenleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geleneklerimizdendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Karadeniz Bölgesi: Horon
  II. Ege Bölgesi: Zeybek
  III. Trakya: Karşılama
  Yukarıda verilen halk oyunları ve ait oldukları bölge eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. Kültür, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.
  II. Kültür; yer şekilleri, iklim, ekonomik koşullar vb. faktörlerden de etkilenir
  III. Bir toplumu yabancı toplumlardan ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)
  I. Vatanın tehlikede olduğu
  II. İstanbul’ da hükümetin görevini gerektiği gibi yapmadığı
  III. Vatanı ve milletin bağımsızlığını yine milletin kendisinin kurtaracağı
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Amasya genelgesinde belirtilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Kurtuluş Savaşı’ nın nedeni, amacı ve yöntemi dile getirilmiştir.
  Açıklaması verilen olay hangisidir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Sivas Kongresi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Samsun Kongresi
 • 12)
  Sivas Kongresi’ nden sonra arkadaşları ile Ankara’ ya gelen Atatürk 23 Nisan 1920’ de TBMM’ yi açtı.
  Buna göre TBMM'ye seçilen ilk meclis başkanı hangisi olmuştur?
  A) İsmet İnönü
  B) Atatürk
  C) Kazım Karabekir
  D) Ali Fuat Cebesoy
 • 13)
  ........................ Antlaşması yeni Türk devletinin imzaladığı ilk anlaşmadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Mondros
  B) Sevr
  C) Gümrü
  D) İstanbul
 • 14) Güney cephesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Fransızlara karşı Antep, Urfa ve Maraş'ta kahramanca savaşıldı.
  B) Savaş kazanıldı.
  C) 20 Ekim 1921'de Sevr Antlaşması imzalandı. 
  D) TBMM tarafından Antep'e "Gazi", Maraş'a" Kahraman", Urfa'ya da "Şanlı" unvanları verildi.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
  A) Yunanistan ile Meriç Irmağı sınır olacak,
  B) Kapitülasyonlar kaldırılacaktı.
  C)  Bozcaada ve Gökçeada Türklere verilecek,
  D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki istihkâmlar itilaf Devletleri tarafından işgal edebilecekti.
Yorum Yap
Gönder