2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
  B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  C) Sivil Savunma Müdürlüğü
  D) İl Sağlık Müdürlüğü
 • 2) Millet Mekteplerini açan Mustafa Kemal “Bu okullarda yaşlı, genç, çocuk demeden herkese okuma-yazma öğretilecek” demiştir.
  Mustafa Kemal’in yaptığı bu yenilik aşağıdaki hangi alan ile ilgilidir?

  A) Toplumsal Alandaki Yenilikler
  B) Eğitim Alanındaki Yenilikler
  C) Siyasi Alandaki Yenilikler
  D) Askeri Alandaki Yenilikler
 • 3)
  I. Ülkemiz dağlık bir ülkedir. 
  II. Doğu Anadolu’da sönmüş volkanik dağlar vardır
  III. Ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru artar
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ova denir.
  II. Ülkemizde çoğunlukla kıyı ovalar vardır.
  III. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çokça ova vardır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Çevresine göre yüksekte kalmış ve derin akarsu vadileri ile yarılmış düzlüklere ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) geçit
  B) ova
  C) plato
  D) körfez
 • 6) Denize ulaşan bazı akarsuların kıyıda ve denizde oluşturduğu üçgen veya çatal biçiminde alanlara  ................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) delta
  B) akarsu
  C) plato
  D) körfez
 • 7) Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş durgun su kütlesine  ................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) delta
  B) akarsu
  C) deniz
  D) göl
 • 8) Depremle ilgili olarak;
  I. Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji
  II. Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlerdir.
  III. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle ortaya çıkan büyük su baskınlarına sel denir. 

  Buna göre selden korunmak için;
  I. Dere yatakları temiz tutulmalıdır.
  II. Ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.
  III. Çok katlı binalar yapılmamalıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Heyelanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yağışın fazla olduğu yerlerde çokça görülür.
  B) Heyelan en çok Akdeniz Bölgesi’nde görülür 
  C) Destek duvarlarının yapılarak heyelan etkisi azaltılabilir.
  D) Heyelan riski olan yerlerin yerleşim alanı olarak seçilmemelidir.
 • 11) Su ve rüzgarın etkisiyle toprağın aşınıp taşınmasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) erozyon
  B) heyelan
  C) deprem
  D) çığ
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Karasal İkliminin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
  B) En fazla yağışı sonbaharda alır.
  C) Don olayı çok görülür.
  D) Bitki örtüsü bozkırdır.
 • 13) Bu evlerin içi kışın sıcak yazın serin olur. Yağışın az düştüğü kurak bölgelerde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak görülür.
  Yukarıda tanım verilen ev tipi hangisidir?
  A) Toprak ev
  B) Betonarme ev
  C) Ahşap ev
  D) Taş ev
 • 14) Yağışın ve ormanın geniş yer kapladığı bölgelerde görülür özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaygındır.
  Yukarıda tanım verilen ev tipi hangisidir?
  A) Toprak ev
  B) Betonarme ev
  C) Ahşap ev
  D) Taş ev
 • 15) Yazları çok sıcak geçen bölgelerde taş evlerin içi serin olur. Daha çok Akdeniz Bölgesi’nde yaygındır.
  Yukarıda tanım verilen ev tipi hangisidir?
  A) Toprak ev
  B) Betonarme ev
  C) Ahşap ev
  D) Taş ev
Yorum Yap
Gönder