2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa suresi hangisidir?
  A)Fatiha-Nas
  B)Fatiha-Bakara
  C)Bakara-Kevser
  D)Fatiha-Kevser
 • 2) “Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermden), sonra alekadan (aşılanmış yumurta / embriyodan) sonra(uzuvları) belli belirsiz canlı bir et parçasından (organları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki size (ne olduğunuzu) açıklamış olalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerdebekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız...” Bu ayette hangi konudan bahsedilmektedir?
  z. İbrahim’in ateşe atılması
  B. Allah’a (c.c) şükretme
  C. İnsanın yaratılışı
  D. Kurban olayı
 • 3) 4. Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?
  A. Namazda okumak için
  B. Mezarlıkta okumak için
  C. Okuyup anlamak ve ona uymak için
  D.Müminleri birleştirmek için
 • 4) İlk vahyin gelişinden sonra Peygamberimiz durumu yakınlarıyla paylaşmıştır.
  Bunun üzerine bir yakını,
  ʺSen her zaman cömert, iyilik sahibi, fakir ve muhtaçların yardımına koşan, misafirlerine ikramda bulunan birisin. Böyle bir kulunu Allah bırakır mı hiç!" karşılığını vermiştir.
  Peygamberimize sözü edilen yakını aşağıdakilerden hangisidir?

  A.) Hz. Ebu Bekir
  B.)Hz. Hatice
  C.)Hz.Ali
  D.)Hz.Ayşe
 • 5) Aşağıdaki soruları Arapça Rakamlarla cevaplayınız.
  a.)Peygamberimizin doğum tarihi?(……………………….)
  b.)İlk vahiy ne zaman indirilmiştir?(…………………………)
  c.) Med harfleri kaç tanedir? (…………………………………)
 • 6) Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, “…Babacığım! Sana emredileni yerine getir, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın” diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir?
  A.)Hz. İshak
  B.)Hz. İbrahim
  C.)Hz. Yakup
  D.)Hz. İsmail
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
  A) Bu harflerin cezimli olması
  B) Bu harflerin sakin olması
  C)Bu harflerin harekeli olması
  D) Bu harflerden önceki harfin cezimli olması
 • 8) Sebeb-i Med (Med Sebebi) kaç tanedir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 9) Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyiniz.
  a) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri ü sesi ile okutur.
  b) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
  c) Şedde harfleri uzatarak okutur.
  d) Tenvin, kelimelerin son harekesinde olur.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)Medd-i muttasılda hemze genellikle uzun hemze ( ا) şeklinde gelir.
  b)Medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatılır.
  c)Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
  d)Med sebebi (Sebeb-i med) hemze ve sükun olmak üzere iki tanedir.
 • 11) .Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hu (hi) zamiri uzatılır?
  a) فِيهِ
  b) عَلَيْهِ
  c) فَعَلُوهُ
  d) بِهِ
 • 12) Kur’an Kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?
  A)Ders çıkarmamızı ister.
  B)Önceki peygamberlerin yada milletlerin
  C)hayatlarından örnekler verir. İyi olayları kendimize örnek almamızı ister.
  D)Tarihi olayları bizlere anlatır.
 • 13) Hz. İsmail’in annesinin ve babasının ismi nedir?
  A) Hacer ve İbrahim
  B) Hatice ve İbrahim
  C) Sara ve Musa
  D) Meryem ve Zekeriya
 • 14) Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi meydana gelir?
  A) Medd-i tabiî
  B) Medd-i muttasıl
  C) Medd-i munfasıl
  D) Hemze ve sûkun
 • 15) Aşağıdakilerden hangisinde cezm vardır?
  A) اَنْ
  B) اِنّ
  C) اَناَ
  D)رَبُّهُ
 • 16) 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
  B. Kur’an okumak, insanı psikolojik açıdan rahatlatır.
  C. Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
  D. Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
 • 17) Sözlükte “anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allah’ı anmak ve hatırlamak, O’nu unutma­maktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. “La ilahe illallah” (tehlil) ve “el-hamdü lillah” (hamd) cümlelerini tekrarlamak da ________dir, Allah’ı anmaktır.
  Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

  A.Dua
  B. Zikir
  C. Secde
  D. Tehlil
 • 18) Med harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A. Elif-Vav-Kaf      
  B. Elif-Ya-Dal
  C.    Elif-Vav-Ya        
  D. Elif-Vav-Ba
 • 19) Bir gün tapınaktaki putların hepsini yıkıp, en büyük putu bıraktı. İnsanlar şenlik gününde gelip putların o durumunu görünce “Bunu tanrılarımıza kim yaptı?…” Bunu ......................’e sorduklarında en büyük puta sormalarını istedi. 
  Yukarıda verilen kıssada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Hz. İsmail
  B) Hz. İbrahim 
  C) Hz. İshak
  D) Hz. Muhammed
 • 20) Sözlükte itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak anlamlarına gelirken, Dini kavram olarak ta Allah’a boyun eğmek ve O’na kulluk etmek anlamına gelmektedir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıraat
  B) Tilâvet
  C) Secde
  D) Tecvid
Yorum Yap
Gönder