2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son suresi hangisidir?
  A)Fatiha-Nas
  B)Fatiha-Bakara
  C)Bakara-Kevser
  D)Fatiha-Kevser
 • 2) Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.S.)’a küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?
  A) Ebu Talibin yeğeni olduğu için
  B) Peygamber olduğu için
  C) Güvenilir olduğu için
  D)Vahiy aldığı için
 • 3) Allah Kur’an-ı Kerim’i tüm insanlara göndermiştir. Bu yüzden Kur’an her yerde ve her çağda insanlara yol gösterici olan ……………….. bir kitaptır.
  Açıklamaya göre yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

  A) Kutsal
  B) Çok İyi
  C) Arapça
  D) Evrensel
 • 4) ‘’Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, kendine alıştır, sonra (kesip parçala),her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; kuşların koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir.’’ Bu ayetler niçin indirilmiştir?
  A.)Hz İbrahim’in Nemru’da meydan okuduğunu göstermek
  B.)Hz İbrahim Allah’ın varlığına tam inanmayı istemesi
  C.)Hz İsmail’in babasına olan sevgisini belirtmek
  D.) Hz İbrahim’in Nemruttan ölüleri diriltmesini istemesi
 • 5) Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
  A) Tecvid ilmi
  B) Fıkıh ilmi
  C) Hadis ilmi
  D) Tefsir ilmi
 • 6) Kur’an harfleri kaç tanedir?
  a)28
  b)30
  c)29
  d)27
 • 7) Aşağıdakilerden hangisinde cezm vardır?
  A) اَنْ
  B) اِنّ
  C) نَا ا
  D)رَبُّهُ
 • 8) ir önceki harfin harekesi ötre olduğunda hangi
  harf “harf-i med” olur?

  a) ا
  b) و
  c) ى
  d) ء
 • 9) Aşağıdaki kelimelerde sırasıyla hangi med çeşidi vardır?
  سَوآءٌ - قَالَ – مآ اَنْزَلَ

  a) Medd-i tabi- Medd-i muttasıl – Medd-i munfasıl
  b) Medd-i munfasıl – Medd-i tabi – Medd-i muttasıl
  c) Medd-i muttasıl –Medd-i munfasıl- Medd-i tabi
  d) Medd-i lin –Medd-i tabi –Medd-i munfasıl
 • 10) Hangisinde medd-i tabiî yoktur?
  A) اُمِّيُّونَ
  B)يَشْرَبُ
  C) اِيلاَفِهِمْ
  D) خَاشِعَةً
 • 11) Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
  A)ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
  B)خ ص ض ط ظ غ ق ل
  C)خ ق غ ل ض ص ط ظ
  D)خ ص ض ط ظ غ ق
 • 12) Tecvid neye denir?
  A) Kur’an’ı sesli okumak
  B) Kur’an’ı gizlice okumak
  C) Kur’an’a saygı göstermek
  D) Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine (mahreçlerine) ve özelliklerine (sıfatlarına) dikkat ederek okumaktır.
 • 13) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre harekesi bulunmaktadır?
  A)كُتُبٌ
  B)بَعْدَ
  Cمَلِكِ (
  D) قَوْلاً
 • 14) Aşağıdaki şıklardan hangisinde; Allah’ın Kur’an’dan anlattığı yaratılış aşamaları ile ilgili doğru bir sıralama verilmiştir?
  A. Allah bizi topraktan + nutfeden (sperm) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) yaratmıştır.
  B. Allah bizi topraktan + nutfeden (sperm) + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) yaratmıştır.
  C. Allah bizi topraktan + alekadan (aşılanmış yumurta/embriyo) + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) + nutfeden(sperm) yaratmıştır.
  D. Allah bizi topraktan + belli belirsiz canlı bir et parçası (organları zamanla oluşan cenin) nutfeden(sperm) + alekadan(aşılanmış yumurta/embriyo) yaratmıştır.
 • 15) Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu kime götürmüştür?
  A. Hz. Ebubekir Bin Ebu Kuhafe’ye
  B. Hz. Ali Bin Ebi Talib’e
  C. Varaka Bin Nevfel’e
  D. Hz. Osman Bin Affan’a
 • 16) Bir gün Hz. İbrahim Hz. Hacer’e yol hazırlığı yapmasını söyledi. Hz. İsmail henüz küçüktü. Hz. Hacer çölde yalnız kaldığında su arayışına girişti. Bunu için Merve ve Safa tepeleri arasında gidip geldi, döndüğünde Hz. İsmail yanında bir su kaynağı gördü. Bu .................... suyuydu.
  Yukarıda verilen kıssada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) zemzem
  B) kutsal
  C) hayat
  D) kan
 • 17) Alak suresi ile ilgili olarak;
  I. Mekke’de inmiştir. 
  II. İlk beş ayet ilk inen ayetlerdir.
  III. İbadet ve itaatle Allah’a yaklaşılmasını emreder.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) II ve III
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
 • 18) Dua ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah katında saygınlık kazandıran özelliklerden birisidir
  B) Dua, Kur’an’ın değindiği en temel konulardan biridir.
  C) Duayı özellikle başımız sıkıştığı zaman yapılmalıdır.
  D) Dua, sahip olduğumuz en büyük hazinedir. 
 • 19) Aşağıda verilenlerden hangisi dua ile ilgili değildir?
  A)  “(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!”
  B) “Rabbinize alçak gönüllülükle ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”
  C) “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma!”
  D) "Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resûlüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler."
 • 20) Kur’an-ı Kerim’i mahreçlere ve harflerin özelliklerine dikkat ederek doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilimdir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıraat
  B) Tilâvet
  C) Secde
  D) Tecvid
Yorum Yap
Gönder