2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Uzay, yıldızlar, gezegenler ve meteorlarla doludur
  B) Yıldızlar, uzaydaki “bulutsu” adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmalarıyla meydana gelir.
  C) Yıldızların farklı renkte olmaları, bize onların sıcaklıkları hakkında bilgi verebilir.
  D) Yıldızlar canlıdır ama ve canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.

 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen bu  gök taşı adı verilir. 
  B) Meteorlar, düştükleri yerlerde ciddi hasarlara yol açabilir, çukurlar oluşturabilir.
  C) Oluşan bu çukurlara gök taşı havzası  denir. 
  D) Kuyruklu yıldızlar, adlarının aksine, birer yıldız değildir.

 • 3) Güneş sistemi ile ilgili olarak;
  I. Güneş ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan gezegen, uydular, kuyruklu yıldızlardan oluşan gök cisimleri topluluğudur.
  II. Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunur.
  III. Güneş sisteminde beş cüce gezegen bulunur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Merkür ile ilgili olarak;
  I. Güneş`e en yakın gezegendir.
  II. Güneş Sistemi`nin en küçük ikinci gezegenidir.
  III. Atmosferindeki yoğun karbondioksit yüzünden sera etkisi çok etkilidir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Dünya ile ilgili olarak;
  I. Güneş`e en yakın üçüncü gezegendir.
  II. Uydusu ve halkası yoktur.
  III. Yüzeyinin üçte ikisi suyla kaplıdır. 
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6) Jüpiter ile ilgili olarak;
  I. Güneşe uzaklığı bakımından beşinci gezegendir.
  II. 16 tane uydusu vardır. En büyük uydusu Ganimed`dir.
  III. Üzerinde hiç kara parçası yoktur ve çok sıcaktır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Jüpiter ile ilgili olarak;
  I. Açık yeşil renkte görülür.
  II. 17 tane uydusu vardır.
  III. Güneş Sistemi`ndeki son dev gezegendir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8) Güneş sistemindeki gezegenlerden bazılarının etrafında dönen gök cisimleri vardır. Bu gök cisimlerine .................. adı verilir.
  Yukarıda verile boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) uydu
  B) meteor
  C) gök cismi
  D) gök taşı
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç temel yapıdan oluşur.
  B) Hücre, bitki, hayvan ve insan hücresi olmak üzere üçe ayrılır. 
  C) Canlıların, canlılık faaliyeti gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. 
  D) Hücreler, çok küçük yapılar olduklarından onları ancak mikroskop ile büyüterek görebiliriz.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden biri değildir?
  A) Hücreyi dış ortamdan ayırır.
  B) Madde giriş çıkışını kontrol eder
  C) Çoğunluğu sudan oluşur
  D) Seçici geçirgen bir yapıdadır.
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme için doğru değildir?
  A) Tüm canlılarda görülür.
  B) Kromozom sayısı sabit kalır/değişmez.
  C) Oluşan yeni hücrenin kalıtsal yapısı ana hücre ile aynı olur.
  D) Parça değişimi (crossing over) görülür.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme için doğru değildir?
  A) Tüm canlılarda görülür.
  B) Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
  C) Üreme ana hücrelerinde görülür.
  D) Parça değişimi (crossing over) görülür.
 • 13) Değişmeyen madde miktarına .................. adı verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) hacim
  B) kütle
  C) öz kütle
  D) ağırlık
 • 14) Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) enerji
  B) öz kütle
  C) kuvvet
  D) ağırlık
 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Cisimlerin konumlarından ya da esnekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir.
  B) Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji, o cismin yüksekliğine bağlıdır.
  C) Esnek cisimlerin gerilmesi ya da sıkıştırılması sonucu sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
  D) Dolayısıyla iş yapabilme yeteneğine enerji denir.
Yorum Yap
Gönder