2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülen mineral hangisidir?
  A) Klor
  B) Demir
  C) Magnezyum
  D) İyot
  E) Flor
 • 2)
  I. Karbon
  II. Hidrojen
  III. Oksijen
  Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri organik bileşiklerin yapısında bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi canlıları karakterize eden bileşiklerden değilidir?
  A) Yağ
  B) ATP
  C) Protein
  D) Nükleik asit
  E) Karbonhidrat
 • 4) Büyük moleküllerden oluşan bazı karbonhidratlar ile proteinlere ve nükleik asitlere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Monomer
  B) Hidroliz
  C) Polimer
  D) Dehidrasyon
  E) ATP
 • 5) Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hücrede birinci derecede enerji kaynağıdır.
  B) Hücre zarının ve çeperinin ayrıca nükleik asitlerle ATP'nin yapısına katılır.
  C) Sakkaritler olarak ta adlandırılır.
  D) İçerdiği birim şeker molekül sayısına göre 5 guruba ayrılır.
  E) Glikozit bağı kurarlar.
 • 6)
  * Üç ile yedi arasında karbon atomu içerebilen en basit karbonhidratlardır.
  * Karbonhidratların monomerleridir.
  * Sindirimle daha küçük birimlere ayrılamazlar
  Yukarıda verilenler hangisinin özellikleridir?

  A) Monoksakkaritler
  B) Disakkartler
  C) Polisakkaritler
  D) Pentozlar
  E) Heksozlar
 • 7) Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fruktoz
  B) Glikoz
  C) İzomer
  D) Heksoz
  E) Pentoz
 • 8) Monosakkaritlerin çeşitlerinden olan Heksozlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 12 karbonlu monosakkaritlerdir.
  B) Kapalı formüle sahiptirler.
  C) En önemlilerinden biri glikozdur.
  D) Sağlıklı bir insanın 100 mL kanında yaklaşık 100 - 140 mg glikoz bulunur.
  E) Glikoz fotosentezle üretilir.
 • 9)
  * İki adet heksoz, dehidrasyon tepkimesiyle oluşur.
  * Glikozit bağı kurarlar
  * Maltoz örnek olarak gösterilebilir.
  * Maltoz iki glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşur.
  * Hidroliz edildiğinde açığa çıkan monomerler hücre zarından geçebilir.
  Disakkaritler ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
 • 10) Glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşan ve çay şekeri olarak ta bilinen disakkarit hangisidir?
  A) Sükroz
  B) Glikoz
  C) Laktoz
  D) Maltoz
  E) Heksoz
 • 11) Çok fazla sayıda glikozun glikozit bağıyla birleşerek oluşan yapıya ne denir?
  A) Monosakkarit
  B) Disakkarit
  C) Polisakkarit
  D) Pentoz
  E) Glikosakkarit
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi polisakakritlere örnek olarak verilemez?
  A) Selüloz
  B) Nişasta
  C) Glikojen
  D) Kitin
  E) Sükroz
 • 13) Plisakkaritlerden olan selüloz için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapısal bir poliaskkaritdir.
  B) Bitki hücrelerini çevreleyen duvarın temel bileşenidir.
  C) Bitkiler tarafından fotosentezle üretilir.
  D) Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşir.
  E) Selüloz kağıdın ham maddesidir.
 • 14) Yapısal polisakkarit çeşitlerinden olan kitin yapısal olarak selüloza benzemektedir. Ancak selülozdan farklı olarak .................... elementini içerir.
  Yukarıda boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Azot
  B) Kükürt
  C) Fosfor
  D) Hidrojen
  E) Karbon
 • 15) Karbonhidratlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanda fazlası yağa dönüştürülür.
  B) Çok tüketilmesi şişmanlığa yol açar.
  C) Diyabetin azalmasına sebep olur.
  D) Vücut enerji ihtiyacını ilk olarak karbon hidratlardan alır.
  E) Az tüketildiğinde halsizlik oluşur.
Yorum Yap
Gönder