2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Çizgi ölçeklerle ilgili olarak;
  I. İki nokta arası kuş uçumu uzaklık hesaplanabilir.
  II. Çizgi ölçeğin uzunluğunun verilmediği durumlarda ölçek üzerinde her bölümün harita üzerinde 1 cm uzunluğu gösterdiği kabul edilir.
  III. Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduğunu, eşit aralıklarla çizilmiş bir çizgi üzerinde gösterilen ölçek türüdür.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 2) Dünyanın şekli ilgili olarak;
  I. Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan daralan kendine has bir şekle sahiptir.
  II. Dünyanın bu şekline geoit denir.
  III. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 3) Dünyanın şeklinin sonucunda;
  I. Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazladır.
  II. Sıcaklık dağılışını etkiler. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri artar.
  III. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 4) Dünyanın günlük hareketi sonucunda;
  I. Fiziksel çözülme oluşur.
  II. Merkez kaç kuvveti meydana gelir. 
  III. Yerel saat farkları meydana gelir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabittir. 
  B) Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi denir.
  C) Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.
  D) Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar.
  E) Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Dünaya'nın güneş etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.
  B) Günlük rüzgarlar oluşur.
  C) Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.
  D) Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur. 
  E) Cisimlerin gölge boyları değişir.
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Dünya ekseninin 23°27′ eğik oluşunun sonuçlarından biri değildir?
  A) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
  B) Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.
  C) Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
  D) Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları sabit kalır.
  E) Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 21 Haziran tarihinde Kuzey yarım kürede görülür?
  A) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile düşer
  B) Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  C) Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. 
  D) Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. 
  E) Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 23 Eylül tarihinde görülmez?
  A) Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
  B) Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  C) Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur.
  D) Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
  E) Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
 • 10) * Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
  * Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
  * Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur
  Yukarıda özellikleri verilen tarih hangisidir?
  A) 23 Haziran
  B) 21 Aralık
  C) 21 Mart
  D) 23 Eylül
  E) 21 Haziran
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi atmosfer için doğru değildir?
  A) Hava ve su buharı bulundurduğundan canlıların yaşamasına olanak sağlar.
  B) Dünya’nın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller.
  C) Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.
  D) Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole (mor ötesi) ışınlarını tutarak süzer.
  E) Atmosferde tek gaz tipi bulunmaktadır.
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Troposfer için doğru değildir ?
  A) Atmosferin en alt katmanıdır.
  B) Su buharı bulunmadığından iklim olayları görülmez.
  C) Yükseldikçe gazların yoğunluğu azalır.
  D) Atmosferdeki gazların % 75’i burada yer alır.
  E) Her 200 m. yükseğe çıkıldıkça sıcaklık 1°C azalır.
 • 13) * Gazlar iyon halinde bulunur.
  * Radyo ve haberleşme sinyallerini çok iyi iletir.
  * Sıcaklık çok yüksektir.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?
  A) Mezosfer
  B) Ekzosfer
  C) Troposfer
  D) Stratosfer
  E) İyonosfer
 • 14) * Üst sınırında sıcaklık -45° dir.
  * Yatay yönlü hava akımları görülür.
  * Bu katmanın üst sınırında (stratosfer ile mezosfer arasında) ozon tabakası bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?
  A) Mezosfer
  B) Ekzosfer
  C) Troposfer
  D) Stratosfer
  E) İyonosfer
 • 15) * Atmosferin en dış katmanıdır.
  * Sınırı kesin olarak belli değildir. Ancak 10.000 km’ye kadar çıktığı tahmin edilmektedir.
  * Yer çekimi hissedilmeyecek kadar azdır.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?
  A) Mezosfer
  B) Ekzosfer
  C) Troposfer
  D) Stratosfer
  E) İyonosfer
Yorum Yap
Gönder