2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalı ...................... tır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) hadis
  B) tefsir
  C) teşri
  D) fıkıh
  E) tezkiye
 • 2) Peygamberimizin Allah'tan aldığı emirleri değiştirmeden insanlara aktarmasına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) hadis
  B) tebliğ
  C) teşri
  D) fıkıh
  E) tecvid
 • 3) Müslimanlar tarihte ilk olarak ....................... hicret etmişlerdir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Yemen
  B) Medine
  C) Yesrib
  D) Habeşistan
  E) Taif
 • 4) .......................... İslam tarihinin ilk kadın şehidi olarak geçmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hz. Sümeyye
  B) Hz. Hatice
  C) Hz. Ayşe
  D) Hz. Halime
  E) Hz. Amine
 • 5) Hz. Ömer ile ilgili olarak;
  I. İlk müslümanlardandır.
  II. Müslüman olduktan sonra Müslümanlar güç kazanmıştır.
  III. Peygamberimizin amcası ve süt kardeşidir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 6) “… Ben kral değilim. Ben, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.”

  verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz de bizim gibi insandı.
  II. Peygamberimiz tevazü sahibiydi
  III. Peygamberimiz kurutulmuş eti çok severdi.
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 7) “Hiçbir iyiliği küçük görme! Kardeşinle güler yüzlü konuş! Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma! Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişiyi, hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama! Onun davranışının vebali kendine aittir.”

  verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Kibirden kaçınmak.
  II. İnsanlara karşı güler yüzlü olmak
  III. Yapılan iyilikleri küçümsememek.
  verilenlerden hangisi veya hangilerine ulaşılır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 8) Takva sahibi bir insanla ilgili olarak;

  I. İman etmiştir.
  II. İyiliklere sarılır kötülüklerden kaçınır.
  III. Salih ameller işler.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 
 • 9)
  I. Peygamberimiz İsalm'ı tebliğ ederken bir çok zorluklarla karşılaşmıştır.
  II. Peygamberimiz alçak gönüllü bir insandı.
  III. Peygamberimize Muhammed ismini dedesi koymuştur.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 
 • 10)
  I. İslam'ın ilk köle müslümanı Zeyd bin Harise'dir.
  II. İndirilen ilk sure Alak suresidir.
  III. Peygamber efendimizin hiç erkek çocuğu olmamıştır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve IIII
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III 
 • 11) Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde, peygamberimiz ilk olarak bunu kimle paylaşmıştır?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Ayşe
  C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ali
  E) Hz. Ebubekir
 • 12) Peygamber efendimiz İslamı bir süre gizli olarak tebliğ etmiştir.
  Buna göre bu süre hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 7
  E) 14
 • 13) Hz. Osman'ın halifelik dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır.
  B) Dört Büyük Halife’den en kısa süre halifelik yapan olmuştur
  C) Kuran-ı Kerimi çoğaltmıştır.
  D) Belencer Savaşı bu dönemde yaşanmıştır.
  E) Bu dönemde ilk kez Türklerle savaşılmıştır.
 • 14) * Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederidir.
  * Kendisine Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla “Sıddîk” unvanı verilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen halife hangisidir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Zeyd
 • 15) Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Hüseyin
Yorum Yap
Gönder