2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) ilk Türk ismiyle kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kök Türkler                
  B) Uygurlar
  C) Hunlar                        
  D) Osmanlı
 • 2) Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır.
  Bu durum Kök Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

  A)   Ekonomiye önem vermesinin
  B)   Göçebe şekilde yaşamasının
  C)   Çin’le mücadele halinde olmasının
  D)   Hoşgörülü bir topluluk olmasının
 • 3) Aşağıdaki tarih – yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) 425 --- 5. Yüzyıl
  B) 1701 --- 18.Yüzyıl
  C) 601 --- 6. Yüzyıl
  D) 1599 --- 16. Yüzyıl
 • 4) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi daha büyüktür?
  A)1/ 200 000
  B) 1/ 600 000
  C) 1/ 50 000
  D) 1/ 800 000
 • 5) 8 D meridyeni ile 12 B meridyeni arasında kaç dk zaman farkı vardır?
  A) 20dk
  B) 80dk
  C) 16dk
  D) 40dk
 • 6) Aşağıdaki iklimler hakkında bilgi veriniz
  Çöl iklimi:


  Ekvatoral iklim:


  Kutup iklimi:
 • 7) Bir olgu ve bir görüş cümlesi yazınız?

 • 8) --- Kutluk --- Frigler --- Göktürkler --- Sümerler --- Asya Hun Devleti --- Avrupa Hun Devleti --- Teoman --- Mete Han ---

  Aşağıdaki boşluklara, yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

  a) En ünlü kralı “Midas” olan ilkçağ uygarlığı: ………………………….…………..
  b) II.Köktürk Devleti’nin diğer adı:….…..…..…………….Devletidir.
  c) Hun Devleti’ni kuran kişi ………..…...…………………..’dır.
  d) Çivi yazısını bulup tarihi çağların başlamasını sağlayan ilkçağ uygarlığı..…………………..…………’dir.
  e) Oğuz Kağan Destanı’nın kahramanı “Oğuz” un gerçekte …………… …..olduğu sanılmaktadır.
  f) “Türk” adıyla kurulan İlk Türk devleti: ……………………………………
  g) Orta Asya’da kurulan İlk Türk devleti: …………………………………………
 • 9) Büyük Ölçekli haritalar, küçük ölçekli haritalara göre daha ayrıntılıdır.
  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Küçültme oranlarının daha fazla olması
  B) Kuş bakışı görünüşe göre çizilmiş olmaları
  C) Daha dar bir alanı gösteriyor olmaları
  D) Ölçek paydasındaki rakamın daha büyük olması
 • 10) ilk Türk devletleri zamanında Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kral Yolu
  C) Samanyolu
  B) Baharat Yolu
  D) İpek Yolu
 • 11) ………………….. İstanbul’dur.
  Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur?

  A)Türkiye’nin en kalabalık ili
  B)Marmara bölgesinin en gelişmiş ili
  C)Türkiye’de en çok göç alan il
  D)Türkiye’nin en güzel ili
 • 12) Anadolu, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
  Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

  A)Frigler
  B)Sümerler
  C)Lidyalılar
  D)Urartular
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden biridir?
  A)Asya Hun Devleti
  B)Gazneliler
  C)Uygurlar
  D)Köktürkler
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ve diğer Türk devletlerine devlet teşkilatı konusunda örnek teşkil eden Türk devletidir?
  a) Asya Hun Devleti
  b) Kök Türk Devleti
  c) Uygur Devleti
  d) Karahanlılar Devleti
 • 15) 1. Başlangıç meridyeni Grenwich’den geçmektedir.
  2. Ekvator Dünya’yı Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayrılır.
  3. Paralel çemberlerinin hepsinin çevre uzunlukları aynıdır.
  4. Meridyen yayları Ekvator’u dik olarak keserler.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 16) Bilimsel amaçla yazılan kitap, dergi gibi yayınlarda yararlanılan kaynakların belirtildiği bölüme ne ad verilir.
  a) İndeks
  b) Dizin
  c) Kaynakça
  d) Sözlük
 • 17) Bir haritanın olmazsa olmazı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ölçek
  b) Harita anahtarı
  c) Kabartma olup olmaması
  d) Akarsuların belirginliği
 • 18) Tarihi araştırmalarda sınıflandırma yönetime kullanılır. Bu sınıflamaların bir türü de tarihsel dönem sınıflamasıdır. Örneğin tarih şeritlerinde ilkin “tarih öncesi çağlar” ve hemen ardında ise” tarih sonrası çağlar” ibarelerini görürüz. Bu sınıflandırmanın temelinde o dönemlere ait bilgilerin olup olmaması yatmaktadır.
  Paragrafa göre bu sınıflandırmanın yapılmasındaki olay ne olabilir?

  a) İsa’nın doğumu
  b) Yazının bulunması
  c) Tarım toplumuna geçiş
  d) Ticaret faaliyetlerinin başlaması
 • 19) Aşağıda verilen ölçeklerle iki farklı Dünya haritası çizilmiştir.
    I. haritanın ölçeği: 1 / 10 000 000
   II. haritanın ölçeği: 1 / 25 000 000
  Bu haritalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. haritanın çizimi için daha küçük kâğıt kullanılır.
  B) I. haritada 1 cm'lik uzaklık, gerçekte 100 km'yi göstermektedir.
  C ) II. haritanın ölçeği daha küçüktür.
  D) I. haritanın ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır.
 • 20) Hunlar ve Kök Türklerde mimari gelişmemiştir.
  Bu devletlerde mimarinin gelişmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A )Mimari eser yapımı için gerekli malzemeye sahip olmamaları
  B )Güçlü devletler kuramamaları
  C )Göçebe yaşam sürmeleri
  D )Sanat alanında gelişmeye önem vermemeleri
Yorum Yap
Gönder