2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir?
  A) 15
  B) 19
  C) 28
 • 2) Aşağıda verilen sayı sıralamalarından hangisi doğru değildir?
  A) 13 > 11
  B) 67 < 79
  C) 84 < 79
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi küçükten büyüğe doğru olarak sıralanmıştır?
  A) 11 < 17 < 45 < 90
  B) 34 < 78 < 69 < 19
  C) 9 < 17 < 13 < 11
 • 4) 3 -  6 - 9 - 12 - ? - 18 - 21
  Yukarıda verilen örüntüde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 14
  B) 15
  C) 17
 • 5) 2 - 6 - 10 - ? - 18 - 22 - 26
  Yukarıda verilen örüntüde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) 14
  B) 15
  C) 17
 • 6) 6 - 12 - A - 24 - B - 36
  Yukarıda verilen örüntüye göre A + B işleminin sonucu hangisidir?
  A) 36
  B) 41
  C) 48
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir destede 10 tane elaman vardır.
  B) Bir düzinede 22 tane elaman vardır.
  C) Destedeki elamanlar aynıdır.
 • 8) Mahmut'un kalemleri ile ilgili şunlar bilinmektedir;
  * Mahmut'un 2 deste kırmızı kalemi vardır.
  * Mahmut'un 2 düzine mavi kalemi vardır.
  Buna göre;
  I. Mahmut'un kırmızı kalemlerinin sayısı mavi kalemlerinin sayısından azdır.
  II. Mahmut'un toplamda 44 tane kalemi vardır.
  III Mahmut'un mavi kalemleri kırmızı kalemlerinden 2 fazladır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 9) Eren'in 2 deste kağıdı vardır. Kağıtlardan 7 tanesini kullandığına göre geriye kaç tane kağıdı kalmıştır?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
 • 10) Canan doğum gününde arkadaşlarından 2 düzine hediye almıştır.
  Hediyelerin 9 tanesini açan Canan kaç tane daha hediye açmalıdır ki hediyelerin tamamını açsın?
  A) 11
  B) 13
  C) 15
 • 11) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
  A) 1 düzine = 1 deste + 2
  B) 2 deste = 2 düzine - 2
  C) 1 deste = 10 
 • 12) Meryem arkadaşına bugün hangi gün olduğunu sormuş arkadaşı da dün salı günüydü cevabını vermiştir.
  Buna göre yarın hangi gün olur?
  A) Çarşamba
  B) Pazartesi
  C) Perşembe
 • 13) Bir koşucunun aldığı yol ile ilgili olarak şunlar verilmektedir.
  * Toplam koşması gereken yol 63 km'dir.
  * Koşu alanı 3 parkurdan oluşmaktadır.
  * Ormanlık alan 34 km, kum alanı 16 km ve asfalt yol 13 km olarak ayarlanmıştır.
  Buna göre bu koşucu ormanlık alandaki yolu ve asfalt yolu koştuktan sonra kaç km koşmalıdır ki yarışı tamamlasın?
  A) 13
  B) 15
  C) 16
 • 14) İki kardeş aralarında yaşlarını konuşmaktadır. Küçük kardeşin yaşının 2 katının 3 fazlası ablasının yaşına eşittir.
  Ablanın yaşı 17 olduğuna göre küçük kardeş kaç yaşındadır?
  A) 6
  B) 7
  C) 8
 • 15) 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 43
  B) 34
  C) 23
 • 16) 7 onluk, 1 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 71
  B) 17
  C) 117
 • 17) .......... onluk,  .......... birlikten oluşan sayı = 65
  Verilen boşluklara hangi rakam getirilmelidir?
  A) 5, 6
  B) 6, 5
  C) 5, 5
 • 18) 78 sayısındaki sekiz rakamının basamak değeri hangisidir?
  A) 8
  B) 80
  C) 88
 • 19) 89 sayısındaki sekiz rakamının basamak değeri hangisidir?
  A) 8
  B) 80
  C) 88
 • 20) 42 sayısının okunuşu hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yirmi dört
  B) Kırk iki
  C) Yirmi iki
 • 21) Otuz altı okunuşu verilen sayı kaçtır?
  A) 36
  B) 63
  C) 16
 • 22) 13 - 11 - 9 - ? - 5 - 3 -1
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 6
  B) 7
  C) 4
 • 23) 15 - 18 - 21 - ? - 27 - 30 -33
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 22
  B) 23
  C) 24
 • 24)
  I. 45 - Tek
  II. 30 - Çift
  III. 19 - Tek
  Verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) 88
  B) 75
  C) 97
 • 26) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tektir?
  A) 24
  B) 78
  C) 57
 • 27) Aşağıda verilen sayı ve en yakın onluğa yuvarlanışlardan hangisi doğru değildir?
  A) 16 -> 20
  B) 33 -> 40
  C) 41 -> 40
 • 28) 84 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sonucu elde ederiz?
  A) 80
  B) 90
  C) 70
 • 29) Aşağıda verilen sayılar arasındaki büyüktür - küçüktür sembollerinden hangisi yanlış konulmuştur?
  A) 56 < 89
  B) 12 > 31
  C) 43 > 26
 • 30) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) 15 > 46
  B) 81 < 90
  C) 49 > 32
Yorum Yap
Gönder