2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) İpek yolu ile ilgili olarak;
  I. Çin’den başlayıp İstanbul(Avrupaya)’ kadar uzanır.
  II. Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.
  III. Devletler ipek yoluna hakim olmak için büyük savaşlar yapmışlardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2) Büyük Hun Devleti ile ilgili olarak;
  I. Asya Hun devleti Mete Han zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
  II. Kavimler göçünden sonra kurulmuştur
  III. Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Göktürklerle ile ilgili olarak;
  I. Türk adını kullanan ilk devlettir.
  II. Çinlilerin oyunlarıyla yıkılmıştır
  III. Manihizm’e inanmışlardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Uygur devleti ile ilgili olarak;
  I. Kurucusu Balamir Han’dır.
  II. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
  III. 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5)
  I. Altay -Yakut : Yaradılış Destanı
  II. Hun Dönemi: Oğuz Kağan Destanı
  III. Uygur Dönemi: Türeyiş Destanı
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 6) Belli bir yerde, sıcaklık, nem, yağış, ba­sınç, rüzgâr ve bulutluluk gibi hava olaylarının mevsimlik, yıllık gidişlerinin uzun yıllar boyunca gösterdikleri ortalama duruma ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) iklim
  B) hava durumu
  C) bitki örtüsü
  D) mevsim
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ikilim tiplerinden biri değildir?
  A) Sıcak iklimler
  B) Ilıman iklimler
  C) Soğuk iklimler
  D) Buzul iklimler
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikilimi için doğru değildir?
  A) Bitki örtüsü makilerdir
  B) Buğday, arpa, zeytin, turunçgiller, üzüm, pamuk, şekerpancarı yetiştirilir.
  C) Yazlar kısa ve serin, kışlar ise uzun ve serttir.
  D) Özellikle keçi en çok yetiştirilen hayvandır.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerinden biri değildir?
  A) Denizden uzak karaların iç kesimlerinde görülmektedir.
  B) Bitki örtüsü bozkır (step) dır.
  C) Yıllık sıcaklık farklılıkları oldukça azdır.
  D) Karasal iklimin görüldüğü alanlarda küçükbaş hayvancılık yapılır
 • 10) * Bu iklim tipinde yaz mevsimi yağışlı, kış mevsimi kurak geçmektedir.
  * Genellikle Güney, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya’da etkilidir.
  * Akarsu rejimleri düzensizdir.
  Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?
  A) Muson İklimi
  B) Ekvatoral İklim
  C) Çöl İklimi
  D) Okyanus İklimi
 • 11) * Bu iklim tipi günlük ve yıllık sıcaklık farklılıklarının en az olduğu iklimdir.
  * Amazon ve Kongo havzaları, Malezya, Filipinler ve Papua Yeni Gine’de görülmektedir.
  * Kahve, kakao, kauçuk, ananas, şeker kamışı, soya fasulyesi, turunçgiller, Hindistan cevizi, mısır ve pirinç yetiştirilir.
  Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?
  A) Muson İklimi
  B) Ekvatoral İklim
  C) Çöl İklimi
  D) Okyanus İklimi
 • 12)  * Genellikle karaların batı kıyılarında hüküm süren bu iklim tipinde yazlar serin, kışlar ise ılık geçmektedir.
   * Genellikle karaların batı kıyılarında hüküm süren bu iklim tipinde yazlar serin, kışlar ise ılık geçmektedir.
  * Görüldüğü yerler: Şili’nin güney kıyıları. Batı Avrupa ve Yeni Zelanda vb.
  Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?
  A) Muson İklimi
  B) Ekvatoral İklim
  C) Çöl İklimi
  D) Okyanus İklimi
 • 13) Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla çizilen dairelerdir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
  A) meridyen
  B) parelel
  C) ekvator
  D) boylam
 • 14) Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Merdiyenlerin uzunlukları birbirine eşittir ve yarım daire şeklindedir.
  B) İki meridyen arasındaki mesafe Ekvator üzerinde yaklaşık 111 km
  C) Meridyen yayları birer derecelik açılarla çizilir ve 90 tane başlangıç meridyenin doğusunda, 90 tane de başlangıç merdiyenin batısında olmak üzere toplam 180 tane meridyen vardır.
  D) Başlangıç meridyeni Dünya’yı doğu yarımküre ve batı yarımküre olmak üzere iki yarımküreye böler.
 • 15) Kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütlelerine ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) okyanus
  B) deniz
  C) nehir
  D) göl
Yorum Yap
Gönder