2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım TESTİ

 • 1) Microsoft Excel için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Tablolama ve hesaplama programıdır.
  B) Sunu hazırlama programıdır.
  C) Kelime işlemci programıdır.
  D) Resim editleme programıdır.
 • 2) Microsoft excel programında formüller ilk önce hangisi ile başlar?
  A) =
  B) (
  C) >
  D) topla
 • 3) Aşağıda verilen formüllerden hangisi Microsoft excel programında doğru olarak toplama işlemi yaptırır?
  A) (c4 + d4)
  B) = (c4 + d4)
  C) = c4 * d4
  D) (c4 * d4)
 • 4) I. Fareye sağ tıklanır.
  II. Tablo yapılacak alan seçilir
  III. Açılan menüden "Hücre seçenekleri seçilir"
  IV. Açılan pencereden "Kenar" sekmesi tıklanır.
  Microsoft excelde bir alanda tablo oluşturmak için yukarıda verilen adımların doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?
  A) I, II, III, IV
  B) II, I, III, IV
  C) III, I, II, IV
  D) I, III, IV, II
 • 5)
   Verilen ikon hangisini yapar?

  A) Yazı rengini ayarlar
  B) Yazı büyüklüğünü ayarlar
  C) Yazının yönünü ayarlar
  D) Yazının arka plan rengini ayarlar
 • 6)

  Şekilde verilen ve içerisin "Yazı" yazan hücrenin adresi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) d7
  B) b6
  C) c8
  D) e7
 • 7)
   Şekilde verilen simge hangisini yapar?

  A) Yazı rengini ayarlar
  B) Yazı tipini ayarlar
  C) Yazı büyüklüğünü ayarlar
  D) Yazı yönünü ayarlar
 • 8)

  Şekilde verilen işlem tamamlandığında d4 hücresinde hangi sonucu verir?
  A) 60
  B) 30
  C) 20
  D) 10
 • 9) Microsoft Excel'de yapılan bir çalışmayı kaydetmek için hangi adımlar izlenir?
  A) Dosya > Kaydet
  B) Giriş > Kaydet
  C) Ekle > Kaydet
  D) Düzenle > Kaydet
 • 10) Microsoft Excel'de formülleri yazmamıza olanak sağlayan alana ........................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) adres çubuğu
  B) formül çubuğu
  C) girdi çubuğu
  D) excel çubuğu
Yorum Yap
Gönder