2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) 8) Hz.Ayşe’ye peygamberimizin ahlakı sorulduğunda “O’nun ahlakı ……………..”demiştir.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

  a)Güzeldir.
  b)Kur’an’dır.
  c)Yücedir.
  d)Üstündür
 • 2) Küçük insan topluluklarının bir araya gelerek oluşturdukları insan topluluklarına ne ad verilir?
        A) Kavim                        
  B) Kabile
       C) Toplum                       
  D) Millet
 • 3) Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir?
  a)Eğitime
  b)Adalete
  c)Kardeşliğe
  d)Sevgi ve saygıya
 • 4) Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez?
  a)Haksızlıklar çok yaygındı.
  b)İnsanların çoğu putperestti.
  c)Kabileler halinde yaşarlardı.
  d)Kadınlara çok değer verilirdi.
 • 5) “3 yere abdest bozmaktan sakının…….”hadisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a)Su kaynaklarına
  b)Gölgelik yerlere
  c)Yol ortasına
  d)Denize
 • 6) Peygamberler olmasaydı;
  I. Allah'ı tanıyamazdık.
  II. İyi ve doğruyu iyi bilemezdik.
  III. İnsanlar putlara tapmaya devam edecekti.
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülebilirdi?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Kuran'da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
  A) Hz. Şit
  B) Hz. İsa
  C) Hz. Yusuf
  D) Hz. İbrahim
 • 8) Hz. Adem ile ilgili olarak;
  I. İlk insandır.
  II. İlk peygamberdir.
  III. Suhuf verilmiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
 • 9) Allah'ın verdiği mucize ile denizi ikiye yararak firavunu geride bırakan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İbrahim
 • 10) — Ey babacığım, ben rüyada on bir yıldız ile Güneş'i ve Ay'ı gördüm. Gördüm onları ki, bana secde ediyorlar!

  Yakub aleyhisselâm ise şöyle dedi:
  — Yavrum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü Şeytan insana belli bir düşmandır. Ve işte böyle rüyada gördüğün gibi o yüksek ve parlak Semâ varlıklarının sana secde etmeleri misâline benzer eşsiz bir seçiş ile Rabbin seni derleyip toplayıp ayırarak halkın en şereflilerinin en yüksek makamında bulunan zatların üstünde parlak bir makama getirecek. 
  Yukarıda verilen kıssa hangi peygamber ile ilgilidir?
  A) Hz. Nuh
  B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İbrahim
 • 11) Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet etmezler.
  Yukarıda verilen açıklama daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Fetanet
  D) Tebliğ
 • 12) Peygamberlerin ortak özelliklerinden olan ...............  peygamberlerin akıllı ve uyanık olmaları anlamına gelmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Fetanet
  D) Tebliğ
 • 13) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
  A) Peygamber
  B) Resul
  C) Nebi
  D) Vahiy
 • 14)
  I. Peygamberler, Allah’ın (c.c) vahyini insanlara ulaştırmıştır.
  II. Peygamberler Allah’a (c.c) inanmaya, başkalarına iyilik yapmaya ve dürüstlüğe davet etmişlerdir
  III. Yüce Allah (c.c), insanların bilgi sahibi olmaları için peygamberler göndermiştir. 
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15)
  I. Yüce Allah (c.c), ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar birçok peygamber göndermiştir. 
  II. Peygamberlerin sayısını tam olarak bilememekteyiz
  III. Hz. Âdem’i (a.s) aynı zamanda ilk peygamberdir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 16) Yüce Allah (c.c), ona duası üzerine ona büyük bir gemi yapıp beklemesini buyurdu. O da nasıl gemi yapacağını bilmiyordu. Allah (c.c), onun ilmini de öğretti. 
  Yukarıda verilen ifadelerden kıssa hangi peygambere aittir?
  A) Hz. İbrahim
  B) Hz. Nuh
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Musa
 • 17) Peygamberlerin hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylememeleri ve dosdoğru davranmalarıdır
  Yukarıda tanımı verilen peygamberlerin ortak özelliği hangisidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Tebliğ
  D) Fetanet
 • 18) “Onlara rahmetimizden lutfettik. Onlar için yüce bir doğruluk dili verdik.”
  Yukarıda verilen ayet peygamberlerin hangi özelliği ile ilgilidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Tebliğ
  D) Fetanet
 • 19) Tüm peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi de Allah'tan aldıkları vahiyleri (bilgileri, öğütleri) insanlara bildirmesidir.
  Yukarıda verilen açıklama hangisi ile ilgilidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Tebliğ
  D) Fetanet
 • 20) .................... peygamberlerin zeki ve akkıllı olaması anlamına gelmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Sıdk
  B) Emanet
  C) Tebliğ
  D) Fetanet
Yorum Yap
Gönder