2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Arda 75 kaleminin 29 tanesini kardeşine veriyor. Arda’nın kaç kalemi kalır? • 2) İsmail 7 yaşındadır. Annesi ise 35 yaşındadır. İkisinin yaşlarının farkı kaçtır? • 3) 2 düzine ile 56 sayısının toplamı kaçtır? • 4) Birler basamağı 6, onlar basamağı 7 olan sayının 5 fazlası kaçtır? • 5) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım . Bazılarının eldeli, bazılarının eldesiz toplama işlemi olduğuna dikkat edelim. • 6) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. (Bazılarında onluk bozmamız gerektiğine dikkat edelim) • 7) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
 • 8) Filiz matematik defterinin 38 sayfasını kullandı.Kullanılmayan sayfaların sayısı 58 olduğuna göre Filiz’in defteri kaç sayfadır

 • 9) 6 yıl önce 8 yaşında olan Gamze 9 yıl sonra kaç yaşında olacaktır?

 • 10)


 • 11) Treninin birinci vagonunda 24, ikinci vagonunda 33 ve üçüncü vagonunda 18 yolcu vardır. Treninde toplam kaç yolcu vardır?


 • 12) Birler basamağı 2 onlar basamağı 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 27
  B) 72
  C) 73
 • 13) Fethi matematik kitabının 1. gün 17 sayfasını, 2.gün 29 sayfasını ve 3. gün de 6 sayfasını okuyarak bitiriyor.
  Buna göre matematik kitabı toplam kaç sayfadır?

  A) 50
  B) 51
  C) 52
 • 14) Aslan bahçesindeki ağaçları saymak istemektedir. Ancak ağaç sayısı fazla olduğu için 1. gün 12 ağaç, 2. gün 43 ağaç ve 3 gün 24 ağaç saymıştır. Böylece bahçedeki ağaçların hepsini saymıştır.
  Aslan'ın bahçesinde kaç tane ağaç vardır?

  A) 80
  B) 79
  C) 60
 • 15) Mehmet elinde bulunan 5 düzine kalemden 14 tanesini arkadaşına vermiştir. Mehmet'in son durumda kaç tane kalemi kalmıştır?
  A) 44
  B) 46
  C) 48
 • 16) Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.
  a. 48 = ................
  b. 81 = ...............
  c. 76 = ...............
  d. 13 = ...............
  e. 62 = ...............
 • 17) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi doğru değildir?
  A) 60 + 10 = 80
  B) 30 + 40 = 70
  C) 80 + 10 = 90
 • 18) Ece'nin 4 düzine, Meryim'in ise 3 deste kalemi vardır.
  Buna göre Ece'nin kalem sayısı Meryem'in kalem sayısından kaç fazladır?

  A) 16
  B) 18
  C) 20
 • 19) Yusuf'un 63 tane cevizi vardır. Cevizlerden 23 tanesini Cenk'e, 17 tanesini de Ayşe'ye verdiğine göre Yusuf'un kaç tane cevizi kalmıştır?
  A) 20
  B) 21
  C) 23
 • 20) Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı 3 onlar basamağı 8'dir?
  A) 38
  B) 83
  C) 81
 • 21) Burcu 93 sayfalık bir kitabın ilk gün 43 sayfasını ikinci gün 35 sayfasını okumuştur.
  Buna göre Burcu üçüncü gün kaç sayfa daha okumalıdır ki kitabı bitirsin?

  A) 10
  B) 15
  C) 20
 • 22) Ercan'ın 56 tane cevizi vardır. Ercan cevizlerden 23 tanesini arkadaşına verdiğinde geriye kaç tane cevizi kalmıştır?
  A) 23
  B) 43
  C) 33
 • 23) Bir koşucu 54 km'lik bir yolun 38 km sini koşmuştur. Buna göre koşucu kaç km daha koşmalıdır ki koşusunu tamamlasın?
  A) 12
  B) 16
  C) 26
 • 24) Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin sonucu hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) 40 -- 37
  B) 43 -- 30
  C) 41 -- 13
 • 25) Bir otobüs durakta 12 yolcu daha alınca toplam yolcu sayısı 43 oluyor. Buna göre bu otobüste yolcu almadan önce kaç yolcu vardır?
  A) 30
  B) 31
  C) 32
 • 26) Ahmet 6'dan başlayıp dörder dörder saymaya başlamıştır.
  Buna göre Ahmet'in söylediği  5. sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 18
  B) 22
  C) 26
 • 27) 71 sayısının açılımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 7 onluk 1 birlik
  B) 1 birlik 7 birlik
  C) 1 onluk 7 birlik
 • 28) 65 sayısındaki 6'ın basamak değeri hangisidir?
  A) Elli
  B) Altmış
  C) Altı
 • 29) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir destede 10 tane elaman vardır.
  B) Bir düzinede 22 tane elaman vardır.
  C) Destedeki elamanlar aynıdır.
 • 30) Eren'in 2 deste kağıdı vardır. Kağıtlardan 7 tanesini kullandığına göre geriye kaç tane kağıdı kalmıştır?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
 • 31) 7 onluk, 1 birlikten oluşan sayı = ?
  Verilen soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 71
  B) 17
  C) 117
 • 32) 78 sayısındaki sekiz rakamının basamak değeri hangisidir?
  A) 8
  B) 80
  C) 88
 • 33) 13 - 11 - 9 - ? - 5 - 3 -1
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?
  A) 6
  B) 7
  C) 4
 • 34) 15 - 18 - 21 - ? - 27 - 30 -33
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 22
  B) 23
  C) 24
Yorum Yap
Gönder