2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1) Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluktur.
  Yukarıda verilen tanım hangisine aittir?
  A) Toprak
  B) İklim
  C) Bitki örtüsü
  D) Jeolojik yapı
 • 2) İnsanlar tarafından değiştirilen çevre yapay çevredir. 
  Yukarıda verilen tanıma göre hangisi yapay çevre değildir?
  A) Otopark
  B) Dağ
  C) Havuz
  D) Şehir
 • 3) Canlı ve cansız varlıklar arasında dengeli bir düzen ve uyum vardır. Canlıların yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu dengeler arasında canlıların çevresiyle oluşturduğu doğal denge oldukça önemlidir. 
  Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğada canlılar denge için önemlidir.
  B) Doğal denge canlı ve cansız varlıkların birleşmesi ile olur.
  C) Doğal denge hiç bir şekilde bozulmaz.
  D) Doğal dengede her varlığın bir görevi vardır.
 • 4) Aşağıda verilen doğal dengeyi etkileyen unsurlardan hangisi insan tarafından yapılmamıştır?
  A) Nüfus artışı
  B) Yanardağ patlaması
  C) Suni gübre
  D) Fosil yakıtlar
 • 5) Doğal dengeyi korumak için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A)  Gereksiz ve bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ya da suni (yapay) gübreleri tercih etmemeliyiz.
  B) Hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.
  C) Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz
  D) Enerji gereksinimimizi doğaya dost olan enerji kaynakları ile karşılamalıyız.
 • 6)
  I. Yaşamın devam edebilmesi için canlı ve cansız çevre arasında bazı maddelerin bir dolaşımı vardır. 
  II.  Doğal dengenin korunması ancak maddelerin sürekliliği ve devamı ile mümkündür
  III. Yaşamın devam edebilmesi için canlı ve cansız faktörler arasındaki bu doğal dengenin sürekli korunması gereklidir. 
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 7) Canlılarda bulunan karbon, canlıların atıklarıyla ve fosilleriyle toprağa karışır. Bakteriler tarafından parçalanarak toprağın yapısına katılır. Doğadaki karbonun  aynağının büyük bir kısmı ise karbondioksit şeklindedir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması, yangınlar, volkanik patlamalar ve canlıların solunumu sonucu atmosfere karbondioksit (CO2) gazı çıkar. Bu karbondioksit (CO2) gazı üretici canlılar tarafından alınır ve fotosentez sonucu besin (C6H12O6)üretilir

  Yukarıda açıklaması verilen madde döngüsü hangisine aittir?
  A) Su döngüsü
  B) Karbon döngüsü
  C) Azon döngüsü
  D) Oksijen döngüsü
 • 8)
  I. Atmosferdeki CO2 gazının miktarının artması hava kirliliğine sebep olmaktadır
  II. Madde döngüleri birbiri ile ilişkilidir
  III. Bütün döngüler arasında madde alışverişi gerçekleşir. 
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. Madde döngüsü sayesinden dolayı doğada bir çok atık oluşur.
  II. Atmosferdeki CO2 gazının miktarının artması hava kirliliğine sebep olmaktadır. 
  III.  İnsan faaliyetleri doğal dengeye zarar vererek madde döngüleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 10)
  I. Dünya’yı saran atmosfer tabakası birçok gaz karışımından oluşmuştur. 
  II. Sera gazlarının tamamı kendi kendine oluşur.
  III. Küresel ısınma; buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, canlı türlerinin yok olması gibi birçok çevre problemlerine yol açmaktadır
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 11) Yaşam döngüsü analizi ile ilgili olarak;I. Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün tüm yaşam döngülerini kapsayan analiz çalışmalarıdır
  II.  Ülkemizde 1990’lı yılların sonunda çalışılmaya başlanmıştır.
  III. Çeşitli ürünlerin karşılaştırılması ve ürünlerin çevreye olan etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuştur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bireyin gerçekleştirmiş olduğu her faaliyet kendisine dönmektedir
  B) Canlıların gerçekleştirdiği her faaliyet doğayı etkilerken, doğada gerçekleşenler de canlıları etkiler.
  C) Küresel ısınma olayında insanların etkisi yoktur.
  D) Sera etkisi dünyayı genel olarak etkilyen bir unsurdur.
 • 13) Dünya üzerinde nüfus dağılımını etkileyen pek çok sebep vardır. 
  Yukarıda verilen açıkalamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
  A) Doğal sebepler
  B) Ekonomik sebepler
  C) Sosyal sebepler
  D) Keyfi sebepler
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olan etmenlerden biri değildir?
  A) Hızla artan dünya nüfusu
  B) Kimyasal maddelerin kullanımının artması 
  C) Nükleer denemeler
  D) Çifçilerin tarım işi yapmaları
 • 15) Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş olan bir yöntemdir
  Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
  A) Madde döngüsü
  B) Ekolojik ayak izi
  C) Yaşam döngüsü analizi
  D) Ürün ayak izi analizi
Yorum Yap
Gönder